שר האוצר נגד שר החקלאות: ישראל כ"ץ החליט להמשיך לקיים את הפטור ממכס על יבוא חמאה ללא מגבלה כמותית, בניגוד לעמדתו של אלון שוסטר.

שר החקלאות ביקש שלשום משר האוצר להנחות את גורמי המקצוע במשרדו לדון בנושא מחדש עם גורמי המקצוע במשרד החקלאות ובהשתתפותו, והסביר: "ישנן חלופות ראויות לפתיחה גורפת של יבוא החמאה, שיאפשרו צריכה סדירה של תוצרת מקומית".

כ"ץ, שהחלטות בנושאי מכסים הינן באחריותו, החליט להמשיך לקיים את הפטור ואמר: "לאחר שבחנתי את כלל האפשרויות שעמדו בפניי, בחרתי שוב באזרחי ישראל, המתמודדים עם יוקר המחיה והשלכות משבר הקורונה, ולכן החלטתי לאפשר יבוא חופשי, ללא הגבלות מס נוספות".

אפשר להניח שזה לא יהיה העימות האחרון בין השניים, שכן שוסטר כבר הכריז כי הוא מתחייב לחזק את החקלאים ורמז כי הוא תומך בהעלאת מכסים כדי לשמור על הייצור המקומי. עם זאת, אחד החסמים להורדת מחירי מוצרי החלב בישראל הוא המועצות החקלאיות הוותיקות והמכסים.