שר האוצר ישראל כץ, שר הרווחה איציק שמולי ושרת קליטת העלייה פנינה תמנו שטה, סיכמו (ראשון) לקדם תיקון חקיקה למניעת אפלית עולים חדשים בביטוח הלאומי ולפרוס עבור העולים רשת ביטחון כלכלית במטרה להוביל להגנה פיננסית כך שבשנה הראשונה בישראל יהיו זכאים לדמי ביטוח לאומי. כמו כן, משרד העלייה והקליטה גיבש תוכנית לעידוד תעסוקה וקליטת עולים חדשים בשוק העבודה בתקציב של כ-60 מיליון ש"ח שכרגע מעוכבים באוצר, והשר נכון לפעול לשחרור התקציב - כך עדכנה שרת קליטת העלייה. 

השרה תמנו-שטה מסרה בישיבת הממשלה כי בעקבות המשבר הכלכלי עלה אחוז האבטלה בקרב עולים חדשים ל- 28% לעומת כ-20% באוכלוסייה. "דרוש שינוי חקיקה מידי למתן דמי ביטוח לאומי לעולים, גם בשנת העלייה הראשונה" הדגישה השרה בעקבות חשיפת מעריב בנושא עם כניסתה לתפקיד.

"החיים ללא תעסוקה במדינה חדשה מאיימים על ניהול חיים בכבוד של העולים. יש לזה קשר ישיר לבעיות קליטה והשתלבות אשר עלול להוביל לירידה מהארץ ולהתאבדויות" מדגישה השרה תמנו-שטה. 

על פי חוק הביטוח הלאומי, עולים אינם זכאים לקבל דמי ביטוח לאומי בשנת הקליטה הראשונה שלהם. כך שעולים רבים נקלעו בתקופת הקורונה למצב בלתי אפשרי שאין להם רשת בטחון אמיתית למעט הסיוע שמעניק משרד העלייה והקליטה. "חובת הממשלה ואני בתוכה, לדאוג לרווחתם הכלכלית של העולים החדשים שהינם חלק מאוכלוסיות שאינן מבוססות עדין מטבע הדברים בארץ והראשונים להיפגע" אמרה השרה.