מחדל מוכנות המדינה לגל הקורונה השני: על אף המלצות מערכת הביטחון, שלפיהן יש לערוך תחקיר מדינתי מסכם לגל הקורונה הראשון, שבו ייקחו חלק משרדי ממשלה וגופים נוספים, כדי להפיק לקחים ולהתכונן לגל השני - דיון כזה מעולם לא התקיים.

בתחקיר המסכם של גל הקורונה הראשון, שנערך בראשותו של שר הביטחון הקודם נפתלי בנט זמן קצר לפני סיום תפקידו, הציגו בכירי צה"ל, משרד הביטחון והמכון הביולוגי לקחים משמעותיים, ובהם כשלים שעלו בהתנהלות המדינה בגל הראשון. חשוב מכך - עלו לקחים לגבי פעולות מהירות שצריך לעשות כבר בשלב ההיערכות לגל השני.

בכירי צה"ל הציגו בסוף הגל הראשון את מסקנותיהם, והעלו את הצורך למנות איש ביצוע ומפקד אחראי לניהול המערכה ולהקים חדר מצב מרכזי במרכז השליטה הלאומי בתל השומר. לצדו של אותו מפקד אחראי, שיהיה כפוף לדרג מקבלי ההחלטות, יהיה איש מקצוע רפואי בעל שם שיסייע לו בקבלת ההחלטות.

חיילי פיקוד העורף בבני ברק, ארכיון (למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה) (צילום: דובר צה''ל)חיילי פיקוד העורף בבני ברק, ארכיון (למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה) (צילום: דובר צה''ל)

בין השאר העלו בצה"ל את הצורך כי ימונה אופרטור ומפקד אחראי לניהול המערכה מול הקורנה, כאשר חדר המצב המרכזי שלו יהיה במרכז השליטה הלאומי בתל השומר. לצידו של אותו מפקד, יהיה אחראי שיעבוד מתחת לדרג מקבלי ההחלטות המדיני ויפעיל את הגומרים השונים, ובנוסף יהיה גם איש מקצוע רפואי בעל שם שיסייע לו בקבלת ההחלטות.

נפתלי בנט קיבל המסקנה הזו של צה"ל, כאשר לתפיסתו העדיפות כי את האופרציה הזו צריך לנהל משרד הבטחון. בצה"ל לעומת זאת היום סבורים כי אין בעיה שבכיר לשעבר הוא זה שיעמוד בראש המשל"ט, שכאמור רק עכשיו לאחר התפרצות הגל השני. גם במשרד הבריאות מביעים נכונות למהלך.

במהלך סיכום התחקיר במערכת הביטחון הוצגו לקחים רבים וכשלים נוספים שיש לתקנם מיד. בין השאר, הומלץ ליצור פקודות עבודה מסודרות ונהלים לתיאום בין המשרדים, הסדרת התקנים המושאלים למשרד הבריאות, פקודות מסודרות לדרך הפעולה בתרחישים שונים של התפרצות מחודשת, וגם צורך מיידי לבנות במהירות את המערך האפידמיולוגי. אלא שעל אף כל הכשלים וההמלצות, ובהן קיום תחקיר מסכם מדינתי בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים - הדבר לא בוצע.

רוח התחקירים שהוצגו במשרד הביטחון העלו כי לצד התוצאות הטובות שהשיגה ישראל בגל הראשון, התגלו הרבה מאוד כשלים מובנים שחייבים לטפל בהם במהירות על מנת להיות מוכנים לגל השני ולדעת לבלום אותו במהירות, ברגע שהוא מתפרץ.

למרות הלקחים הנוקבים וההמלצה לקיום תחקיר מסכם מדינתי לגל הקורנה בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים, תחקיר כזה, כאמור, לא התקיים.

גורם במשרד הביטחון, הבקי בפרטים, אמר ל"מעריב": "בחלק גדול מהדברים, לא רק שלא התקדמו מאז הגל הראשון אלא אף נסוגו לאחור. 
מדובר במחדל חמור מאוד. אחד המוקדים החשובים ביותר בניהול המשבר הראשון היה המשל"ט בתל השומר, שהיה אמור להיות, בהנחיית ראש הממשלה, מרכז הרכש של הציוד הרפואי בהובלת המוסד וצה"ל. 

פיקוד העורף מסייע לאזרחים (צילום: דובר צה''ל)פיקוד העורף מסייע לאזרחים (צילום: דובר צה''ל)

ככל שעבר הזמן, הפך המשל"ט ליותר ויותר משמעותי בניהול המשבר, בעיקר בגלל היעדרו של גוף חירום מתפקד ועקב חוסר ההתאמה המובנה של המל"ל בהובלת הטיפול במשבר. למערכת הביטחון היה חלק מכריע בתפקודו של המרכז הזה. 

"בסוף חודש מאי העבירו צה"ל והמוסד את האחריות על המרכז לידי משרד הבריאות, ומאז המשל"ט מתפקד באופן חלקי ביותר. כך מוצאת ישראל את עצמה בעיצומו של גל שני ללא הפקת לקחים משמעותית מהגל הראשון ובלי מנגנון חירום מתאים לניהול משבר מהסוג הזה. כל זאת, אף שהיה ברור כי יגיע גל שני והשאלה היא רק עניין של זמן".