בנק לאומי הולך בעקבותיו של בנק מזרחי טפחות והחל בשיווק ניסיוני של "משכנתה הפוכה", שבאמצעותה אפשר לקבל מימון לכל מטרה תמורת שעבוד הבית. השיווק מיועד לפלח השוק של האוכלוסייה הבוגרת.

בראש מערך המשכנתאות של הבנק עומד אורי יוניסי, לשעבר האחראי על המשכנתאות בבנק מזרחי טפחות. יוניסי, שהוחלף על ידי דרור פלדמן, צפוי לייבא לבנק רעיונות מימון נוספים בתחומי המשכנתאות.

כדי להקל על לקוחותיו הודיע אתמול לאומי על נכונותו לדחות את תשלומי הריבית על המשכנתה לשנתיים נוספות (דחיית התשלומים בעקבות משבר הקורונה אמורה הייתה להסתיים ב־1 באוגוסט). גם בדיסקונט, שם כבר הופעלה בעבר "משכנתה הפוכה", שוקלים להשיק מחדש מסלול כזה.

עוד בנקים צפויים להציע ללקוחותיהם פריסה נוספת, אם כי במתכונת שונה מזאת של בנק לאומי. בבנקים כמו מזרחי־טפחות נשקלת האפשרות לא להעמיס את הדחייה על תשלומי המשכנתה השוטפים, אלא לדחות את פירעון ההלוואה כולה בשנה עד שנתיים.

לפי הנתונים שנצברו במזרחי טפחות, בשנה האחרונה נלקחו בבנק הלוואות בשיטת "משכנתה הפוכה" בהיקף של 120 מיליון שקל. הריביות על ההלוואות גבוהות בכ־1.5% לשנה מהלוואת משכנתה רגילה, אך נמוכות בכ־1.5% מהלוואות מסחריות רגילות, העומדות על 5.7% צמוד למדד.
הפיקוח על הבנקים אינו מוכן להכיר בסוג כזה של הלוואה כ"הלוואת דיור", אלא כהלוואה רגילה, כך שהבנקים נאלצים לרתק הון גבוה יותר - מה שמייקר את העלות.

לפי נתוני מזרחי טפחות (גדול הבנקים למשכנתאות), יותר מ־60 אלף לקוחות ביקשו את דחיית פירעון ההלוואה ל־1 באוגוסט, בסכום מצטבר של מיליארד שקל. הבנקים יזמו פניות ללקוחות והציעו להאריך בחודשיים נוספים את מועד הפירעון. כעת מבקש הפיקוח על הבנקים ליזום תוכניות חדשות, שבמסגרתן המועד הסופי של פירעון הלוואות המשכנתה יידחה בשנתיים. במערכת הבנקאית מעריכים שהיקף ביצוע המשכנתאות הסתכם במחצית 2020 ב־38 מיליארד שקל - גידול של 17% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.