השינויים הדרמטיים במערכת הפיננסית ובמבנה הבעלות מביאים לשינויים גם בשוק ראיית החשבון. תשלובת ישראכרט נפרדת ממשרד רואי החשבון BDO זיו האפט, ששימשו כרואי החשבון של חברת האשראי במשותף עם סומך חייקין, שנותר כעת המשרד היחיד שיטפל בחשבונות הקבוצה.

בהנהלת הקבוצה, בראשות המנכ"ל רון וקסלר ויו"ר הדירקטוריון אייל דשא (שכהונתו הוארכה בסוף השבוע), הגיעו למסקנה שכדי לחסוך בהוצאות, הנאמדות ביותר ממיליון שקל בשנה, מוטב להסתפק ברואה חשבון אחד.

שינוי נוסף במערך ראיית החשבון נוגע לחברת שירותי בנק אוטומטיים (שב"א), שהפכה לפני כשנה לציבורית לאחר שמניותיה הונפקו בבורסה. מנכ"ל החברה משה וולף, בשיתוף בעלי המניות, הוביל מהלך להחלפת משרד בייקר טילי ומינויו של משרד PWC (קסלמן וקסלמן).

ההחלטה התקבלה לאחר שרואה החשבון איציק עידן, שהוביל את מערך הביקורת בבייקר טילי, החליט לפרוש מהמשרד. הביקורת החשבונאית בחברת מס"ב, המנוהלת בפועל על ידי חברת שב"א, נעשית על ידי משרד סומך חייקין.

השינויים שכבר נעשים במערכת ראיית החשבון במערכת הפיננסית עשויים לרמז על שינויים נוספים שייצאו אל הפועל בקרוב במערכת הבנקאית ובענף הביטוח. 

הדבר ייעשה בין השאר לאחר שבנק הפועלים הפך להיות בנק ללא גרעין שליטה (אחרי ששרי אריסון מכרה את מניותיה), וגם בחברות ביטוח כמו כלל ביטוח חלו שינויים מרחיקי לכת בשליטה ובדירקטוריון, שעשויים להביא לשינויים גם במערך הבקרה החשבונאית.