פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם! בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

בשיחה זו נפגשתי עם רחל בורובסקי מהחוג למקרא באוניברסיטת תל אביב ומרצה  במיזם 929. דברנו  נבואת הגאולה של  הנביאים יחזקאל וירמיה. יחזקאל וירמיה התנבאו  בתקופת חורבן בית ראשון, על החורבן ועל הגאולה. יחזקאל נמצא אז בגלות בבבל,  ומשם, כחמש שנים לפני חורבן בית ראשון התנבא  על החורבן ועל הגאולה. לעומתו ירמיה התנבא בארץ ישראל על החורבן הקרב ובא ועל הגאולה.

בנבואותיו של ירמיה לא מוזכר בית מקדש בתהליך הגאולה וזאת אולי בגלל שתיעב את הנעשה שם  בשם אלוהי ישראל. אפשר להגדירו כנביא פוליטי. יחזקאל ככל הנראה הונע מרגש רוחני עמוק, ומבבל הוא התנבא על הגאולה השלמה הכוללת חזרה לארץ, פריון הטבע, ולפי חלק מן הפרשנים, הקמת בית מקדש שלישי, נצחי, שלא יחרב.

שיח זה מתרחש גם היום בהחברה הישראלית, יש טוענים שאנחנו כבר בגאולה, ואחרים מעדיפים את נבואת יחזקאל שאומרת שהגאולה תושלם רק  כאשר בית המקדש יבנה.