בעליון לא קיבלו את הדרישה: בג"ץ דחה את עתירת לשכת יועצי המס בבקשה להשוות את דמי האבטלה המיוחדים לתקופת הקורונה של עצמאים לאלו של השכירים במשק. "העתירה שלפנינו מכוונת נגד התקנות שהתקינה הממשלה בקשר לקצבאות האבטלה להן זכאי ציבור העובדים השכירים בעקבות צמצום הפעילות במשק בתקופת התפרצות נגיף הקורונה", נמסר בתשובת בג"ץ.

"זאת", נמסר עוד, "לעומת אי-הסדרת קצבאות שוות ערך לציבור העובדים העצמאיים. דינה להידחות על הסף גם בשל היעדר כל עילה להתערבותנו". עוד נאמר במכתב התשובה: "כפי שצוין מספר פעמים לאחרונה גם בהקשר למשבר הקורונה, נקודת המוצא היא, שבתחומי משק וכלכלה הסמכות לקביעת מדיניות כוללת מצויה בעיקר בידי הרשות המבצעת והמחוקקת. בית המשפט אינו נוטה להתערב בהחלטות הנוגעות להתווית מדיניותה של הממשלה ולקביעת סדר העדיפויות הכלכלי והחברתי שלה, ואין הוא מורה לממשלה כיצד לנהוג בעניינים כגון אלה".

הדיון בבג''ץ (צילום: פלאש 90,אורן בן חקון)הדיון בבג''ץ (צילום: פלאש 90,אורן בן חקון)

עו"ד ליאור ד"ץ שייצג את ארגון יועצי המס הגיב על ההחלטה: "לצערי, בג"ץ הפך לעבד נרצע של הממשלה במקום לקיים את תפקידו - לבקר את הממשלה ולשמור על האדם הקטן. ייתכן ובג"ץ סיים את תפקידו היסטורי, ואין בו צורך עוד. כחסיד גדול של האקטיביזם השיפוטי, אני אומר את זה בצער רב. זו התוצאה של התקפות שלוחות הרסן נגד בג"ץ. יש שופטים פחדנים בירושלים".

כזכור, העתירה הוגשה נגד ראש הממשלה, ממשלת ישראל, שר האוצר, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וביטוח לאומי, באמצעות עוה"ד ליאור ד"ץ ויוסי אור-הכהן, שטענו כי הוראות החוק (ביטוח לאומי) מאפשרות למדינה להרחיב ולכלול את העצמאיים ובעלי השליטה בין הזכאים לקבלת דמי אבטלה ו/או פרישת רשת בטחון סוציאלית במקרים חריגים, כפי שהרחיבה במקרה של ציבור השכירים. "העצמאיים זקוקים לפיצוי בפועל להישרדותם המיידית, לא לתוכנית המטילה על כתפיהם את העול הכלכלי, ושרצופה כולה בחוסר ודאות", נכתב בעתירה.

מחאת העצמאיים בכנסת (צילום: תומר נויברג, פלאש 90)מחאת העצמאיים בכנסת (צילום: תומר נויברג, פלאש 90)

יועץ המס ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס, שהגיש את הבג״ץ אמר: "זהו בג״ץ היסטורי, מכיוון שלראשונה בג״ץ יצטרך להכריע האם העצמאיים הם אזרחים שווי זכויות במדינת ישראל. קיבלתי החלטה להגיש אותו בתחילת משבר הקורונה, כאשר עמדתי חסר אונים מול העובדה שציבור יקר ויצרני של עצמאים נאלץ להילחם בחירוף נפש על חיו, כאשר מנגד הורינו, אחינו וילדינו השכירים, בצדק רב, לא היו צריכים אפילו להניף שלט אחד, ומהיום הראשון למשבר מהשעה הראשונה למשבר שונו עבורם חוקים ותקנות, כדי להעניק להם את ההגנות המקסימליות, שניתן לייצר, כשמולם ציבור העצמאים, בחודשיים הראשונים למשבר, נאבק בציפורניים והורד על ארבע, כדי לזכות בפירורים של תקווה לעתידו".