בית המשפט העליון דחה הערב (שלישי) את בקשת הערעור שהגיש צבי גור, רוצח הילד אורון ירדן, על החלטת ביהמ"ש המחוזי מרכז שלא לאפשר לו שחרור מוקדם. השופט עוזי פוגלמן כתב בהחלטתו כי "רשות לערער על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים בעתירה על החלטת ועדת השחרורים תינתן במקרים חריגים, כאשר מתעוררת שאלה משפטית או סוגיה עקרונית החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים לבקשה.  בכל הנוגע להחלטת ועדת השחרורים בבקשה לשחרור מוקדם".

בהמשך כתב פוגלמן: "איני סבור שבית המשפט לעניינים מינהליים או הוועדה לא העמיקו, כטענת המבקש, במסמכים השונים בעניינו ובהליך שעבר. בהחלטת הוועדה (שכאמור בית המשפט לעניינים מינהליים לא מצא להתערב בה) נערך איזון בין השיקולים השונים המנויים בחוק ונקבע כי אין, בעת הנוכחית, להורות על שחרורו של המבקש. בכל הנוגע לראש הבקשה שעניינו בבקשה לשחרור זמני מטעמים רפואיים, איני סבור שעלה בידי המבקש להצביע על עילה למתן רשות לערער".

כזכור, ועדת השחרורים בכלא מעשיהו קבעה בשבוע שעבר כי רוצחו של הילד אורון ירדן אינו עומד בתנאים המצדיקים שחרור למרות מצבו הרפואי המורכב. בהחלטה של המחוזי נכתב כי "האסיר מתמודד עם מחלה קשה ותוחלת חייו התקצרה באופן משמעותי בשל כך. כפי שהראינו לעיל, נכון לעת הזאת האסיר אינו בא בגדרו של סעיף 7 לחוק הדן בשחרור על תנאי מטעמים רפואיים, ואינו עומד בתנאים הנדרשים לשחרור קבוע או זמני. אנו מאחלים לאסיר בריאות טובה ומקווים כי ההטבה במצבו תמשיך". 

ביולי 2019 דחתה ועדת השחרורים שליד שירות בתי הסוהר את בקשתו של גור לשחרור מוקדם. החלטתה התקבלה לאחר שבתום הדיון בנושא שהתקיים כשבועיים לפני, החליט גור, באמצעות עורכי דינו, למשוך את הבקשה, ולהגישה בשנית כעבור שנה.

עוה״ד דוד פורר ולימור לוי, המייצגים את בני משפחתו של אורון ירדן ז״ל, מסרו: "אנו מברכים על החלטת בית המשפט העליון. המדובר ברוצח נתעב שמקומו בבית הסוהר עד יום המאסר האחרון שהוטל עליו".