לפי חוק הביטוח הלאומי (להלן: "החוק") תאונת עבודה היא תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו. כאשר מדובר בעובד עצמאי, תאונת עבודה תוכר כאירוע שאירע לו תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו.

נוסף על כך נקבע בחוק כי תאונת דרכים תוכר כתאונת עבודה גם כאשר עובד היה מעורב בתאונה בדרכו לעבודתו, בדרכו חזרה ממנה, או במהלך מעבר ממקום עבודה אחד למשנהו.

בהתאם לחוק, תאונת דרכים לא תוכר כתאונת עבודה במקרה שהיא אירעה לעובד תוך סטייה ממשית מהדרך הרגילה לעבודה או חזרה ממנה אשר נעשתה לצורך מטרה שאינה קשורה לעבודה. האירוע לא יוכר כתאונת עבודה גם במקרים שבהם הוא אירע לעובד בעקבות רשלנותו הפושעת ולא נגרם לו נזק חמור בעקבותיו.

לפניה ישירה אל משרד עורכי דין רן שקד, לחץ/י כאן

מהן הזכויות של עובד שנפגע בתאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה?
עובד שנפגע בתאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי זכאי לקבל תגמולים מהביטוח הלאומי ופיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו עקב התאונה מחברת הביטוח אשר ביטחה בביטוח חובה את הרכב שהיה מעורב בתאונה.

עובדים רבים אינם מודעים לעובדה שאין סתירה בין הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי בגין נכות מעבודה ובין הגשת תביעת פיצויים על נזקי גוף נגד חברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח חובה. 

לפיכך, עובד שנפגע בתאונת דרכים שעומדת בתנאי המוסד לביטוח לאומי לצורך הכרה כתאונת עבודה, רשאי להגיש שתי תביעות נפרדות ותוך כך לקבל תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי ופיצויים ממבטחת הרכב. באופן כללי עובד שנפגע בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה עבור התקופה שנבצר ממנו לעבוד עקב התאונה וגמלת נכות זמנית או קבועה בגין הנכויות שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה. 

עובד שנפגע בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה אינו זכאי לכפל פיצוי
יובהר כי למרות הזכות להגיש תביעות נפרדות נגד המוסד לביטוח לאומי ונגד חברת הביטוח כאמור, עובד שנפגע בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה לא יזכה בכפל פיצוי עבור אותה התאונה מאחר שהוא אינו אמור להתעשר מהפגיעה שנגרמה לו ולקבל עבורה פיצויים שחורגים ממלוא הנזק שנגרם לו.

לפיכך, עובד שבוחר לוותר על הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי ומעדיף להגיש אך ורק תביעה נגד חברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח חובה, חושף את עצמו לאפשרות שחברת הביטוח תטען כי היא לא מחויבת לפצותו עבור רכיבים שביחס אליהם הוא היה יכול לקבל תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי.

ביטוי נוסף לעיקרון שלפיו הנפגע לא יקבל כפל פיצוי עבור הנזקים שנגרמו לו בעקבות התאונה מתבטא בכך שסכום התגמולים שהנפגע קיבל או היה צריך לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מתקזז מסכום הפיצויים הכולל שהוא היה אמור לקבל מחברת הביטוח.

מבחינה פרוצדוראלית יש לציין כי עובד שנפגע בתאונה דרכים שהיא גם תאונת עבודה צריך להגיש את התביעה נגד המוסד לביטוח לאומי תוך שנה ממועד התאונה, ואילו את התביעה נגד חברת הביטוח יהיה עליו להגיש תוך שבע שנים ממועד האירוע.

קביעת המוסד לביטוח לאומי מחייבת בתביעה נגד חברת הביטוח
לפי סעיף 6ב לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (להלן: "חוק הפלת"ד"), במקרה שנקבעה לנפגע דרגת נכות על פי דין עקב הפגיעה שנגרמה לו בתאונת הדרכים, היא תחייב גם במסגרת תביעה שמוגשת נגד חברת הביטוח לפי חוק הפלת"ד. יש לציין כי לפי חוק הפלת"ד בית המשפט רשאי להתיר לבעל דין בתביעה להביא ראיות לסתור את קביעת הנכות על פי דין אם שוכנע כי הדבר מוצדק מטעמים מיוחדים שיירשמו.

לפיכך, כאשר נקבעה לעובד שנפגע בתאונה דרגת נכות על ידי ועדה רפואית של הביטוח הלאומי, ברוב המקרים בית המשפט לא ימנה מומחה רפואי לקביעת נכותו וישתמש בנכות שנקבעה לו על ידי הוועדה של הביטוח הלאומי לצורך ניהול ההליך וקביעת הפיצויים. חשוב להבהיר כי המצב אינו הפוך כך שקביעותיהם של מומחים רפואיים שמונו על ידי בית המשפט אינן מחייבות את המוסד לביטוח לאומי בקביעת הנכות הרפואית שנגרמה לעובד בעקבות התאונה.

גיבוש אסטרטגיית פעולה לאחר מעורבות בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה
בחירה באסטרטגיית פעולה מתאימה לאחר מעורבות בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה היא מאתגרת ומחייבת בחינה מעמיקה של אופי הפגיעה וחומרתה כמו גם של מאפייניו הספציפיים של הנפגע. נפגע בתאונה צריך לדעת כי פניה למוסד לביטוח לאומי לפני הגשת תביעה נגד חברת הביטוח לרוב תזרז את ההליך בבית המשפט ותייעל אותו. זאת מאחר שדרגת הנכות נקבעת על ידי המוסד לביטוח לאומי ולכן הנפגע אינו צריך להמתין למינוי של מומחים רפואיים על ידי בית המשפט אשר יגישו חוות דעת מטעמם על כל המשתמע מכך.

מנגד, הנפגע צריך לדעת כי לא ניתן להציג לוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי שאלות הבהרה ביחס לקביעותיהן ולא ניתן לזמן את רופאי הוועדות לחקירה בבית המשפט, בניגוד למומחים שממונים על ידי בית המשפט.

לפיכך, לאחר מעורבות בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה רצוי להקדים ולפנות לעורך דין מנוסה שמתמחה בתחום נזקי הגוף אשר בקיא גם בייצוג מבוטחים מול המוסד לביטוח לאומי. עורך דין מקצועי הבקיא בהוראות הדין והפסיקה יסייע לנפגע להבין את המשמעות של כל אחת מאפשרויות הפעולה שעומדות בפניו לפני שיקבל החלטה בדבר הדרך המתאימה למימוש זכויותיו. כדי לקבל החלטה שקולה ומבוססת בנושא מומלץ לנפגע בתאונה לקבל ייעוץ משפטי מקצועי מוקדם ככל האפשר אשר יסייע לו לבחור בדרך פעולה מיטבית אשר תאפשר לו לקבל את הפיצוי המקסימלי.

עורך דין רן שקד מתמחה בתביעות בגין נזקי גוף לרבות תאונות דרכים, תאונות עבודה, תביעות למוסד לביטוח לאומי ורשלנות רפואית. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לתאונות דרכים LawGuide.

עורך הדין רן שקד (צילום: משרד עו''ד רן שקד)עורך הדין רן שקד (צילום: משרד עו''ד רן שקד)

 *לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.