עושים צדק: הישגים עיתונאיים הם בדרך כלל פונקציה של עבודה סיזיפית ושיטתית, שנעשית ברובה מאחורי הקלעים - פגישות רבות, איסוף חומרים, דיווחים שוטפים וגם פרסומים שונים שלא תמיד זוכים לתהודה ציבורית. תקוותו של העיתונאי, שפעמים רבים מזינה את השליחות והמסירות בביצוע תפקידו, היא הרצון העז לחולל שינוי בפרסום המעורר מחשבה ומשנה מציאות. עיתונאי "מעריב" קלמן ליבסקינד, בשורה של פרסומים, עשה זאת באופן יסודי ושיטתי – חשף את מה שגורמי כוח פעלו להסתיר במתכוון או שמתוך הרגל. הוא שם מראה מול הליך נסתר ולא שקוף, עורר סערה ציבורית ויצר שיח ציבורי בכנסת, ברחוב וברשת.

החלטת הרשות השופטת, ובראשה נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות, לרענן את ניגודי העניינים, לפרסם אותם בשקיפות לציבור ואף לתת מתווה דרך כיצד נכון לקיים רשימה כזו - כפי ששלחה בשישי האחרון לשופטי המערכת - היא הכרחית ואף בסיסית. טוב שהגיעה מאוחר מאשר בכלל לא. מערכת השואפת להלל שיקולי צדק וקובעת מי לשבט ומי לחסד בנושאים מעצבי מדיניות ומשני חיים - חובה עליה להיות שקופה ונתונה לביקורת. מעין נאה דורש נאה מקיים.

נשיאת ביהמ''ש העליון אסתר חיות (צילום: פלאש 90,אורן בן חקון)נשיאת ביהמ''ש העליון אסתר חיות (צילום: פלאש 90,אורן בן חקון)

כאשר עומדים רבים מאזרחי ישראל באולמות המשפט, הם נושאים עיניהם אל השופטים ומקווים שפיהם ולבם שווים, שהם אינם בעלי משוא פנים או ניגוד עניינים ושבאולמם נעשה משפט צדק. פרסומים שבהם שופטים פסקו והחליטו בתיקים של קרובים אליהם ואנשים בעלי זיקה אליהם עוררו במקרה הקל אי־נוחות ובמקרה האחר שאלות נוקבות וקשות. באוגוסט 2017, מעט לפני פרישתה של השופטת מרים נאור, נשיאת העליון לשעבר, אמרה נאור עצמה בכנס של לשכת עורכי הדין: "מאז ועד היום שירת בית המשפט העליון את החברה הישראלית בנאמנות, באובייקטיביות ובמקצועיות. שופטים כיהנו ושופטים פרשו, אך בית המשפט עומד ויעמוד על תילו. שופטי בית משפט זה הכריעו, ומכריעים, לא על סמך דעות ועמדות אישיות כי אם על פי מיטב הכרתם את הדין ובהתבסס על התשתית העובדתית שהניחו בעלי הדין".

אמרות אלו, כצוואה הן לכל השופטים, להראות שאכן הם פועלים לאורן ולא סודקים את תפיסתה זו של הנשיאה לשעבר, ועלינו כעיתונאים ועל כלל הציבור - להמשיך לעמוד ולפקח בשם אותם ערכים של שקיפות ואובייקטיביות, לבקר את המערכת המשפטית וגם את המערכות האחרות למען חברה צודקת וטובה יותר. הרווח יהיה של הציבור כולו.