קבינט הקורונה אישר הבוקר (שני) במשאל טלפוני תיקון לתקנות הגבלת הפעילות במקומות העבודה ברקע משבר הקורונה, לפיו בוטלה ההגבלה על מספר העובדים שרשאים להגיע למקומות העבודה.

עם זאת, נקבע כי על כל מקומות העבודה שבהם מעל 10 עובדים למנות ממונה קורונה, לחתום על הצהרה בדבר השמירה על הכללים ויידוע העובדים לגביהם.

רשימת הכללים למקומות העבודה:

1. שמירת מרחק בין עובדים של 2 מטרים, ככל האפשר. 
2. שמירה על ההיגיינה ועטיית מסיכה.
3. הקצאת ציוד אישי או חיטוי הציוד במעבר בין עובד לעובד. 
4. שיבוץ עובדים במשמרות ככל הניתן.
5. מדידת חום בכניסה. 
6. עובדים בעבודה משרדית יישבו, ככל הניתן, בעמדה קבועה ובמרחק של 2 מטרים או מחיצה ביניהם. 
7. אכילה או שתיה תתבצע, ככל הניתן בחדרו של העובד.
8. מעסיק יאפשר עבודה מהבית, ככל שניתן. 
9. במעלית ישהו מחצית ממספר האנשים המותר.
10. בעבודה משרדית ניתן לקיים ישיבות מעל 20 איש (תוך שמירת מרחק או מחיצה). מעבר לזה תתאפשר ישיבה, עד 50 איש, רק אם הממונה על הקורונה אישר שלא ניתן לקיימה באמצעים דיגיטליים ובלבד שלא יוגש אוכל בישיבה.

עוד נקבע כי ראש שירות או רופא מחוזי רשאי לסגור מקום עבודה (למעט מקום עבודה חיוני, מסגרות רווחה, ישיבות מועצת רשות מקומית ומשרדי ממשלה), לצורך חקירה אפדימיולוגית, לתקופה שלא תעלה על 72 שעות או 120 שעות לפי הוראה של ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו. על אף האמור, מעסיק ציבורי, שניתנה הוראה לסגירת המקום, יכול לאפשר כניסה של עובדים מסוימיים לצורך אספקת שירות חיוני.