שר החינוך יואב גלנט פרסם היום (שני) את התכנית הפדגוגית לשנת הלימודים תשפ"א. הנקודות המשמעותיות בתכנית הן הגדלת האוטונומיה למנהלים וצמצום חומר הלימוד. כחלק מהפדגוגיה החדשה של משרד החינוך, תופחת הבקרה ויורחבו הסמכויות שיעמדו לרשות כל מנהל. שנת הלימודים תתאפיין בגמישות ניהולית ופדגוגית כדי לאפשר למנהלים להוביל את העשייה החינוכית לפי דרכם. "אנחנו מתחילים במהלך רב שנתי לחיזוק מעמד המנהל והמורה", ציין גלנט. באשר למחסור בכוח ההוראה ציין כי משרד החינוך קיבל אלפי קורות חיים, וכי הוא יבחר את המתאימים ביותר לשמש כח אדם חינוכי .

דגש מיוחד יינתן על השלמת וצמצום החומר הלימודי ועל התאמת המערכת ללמידה מרחוק, ולכך יוקדש כוח אדם נוסף. "יהיה זיהוי פנימי של הפערים במוסדות החינוך ונייעץ להשתמש בכלים שפותחו כדי לצמצם אותם" ציין השר והוסיף כי בשנת הלימודים הקרובה יעבוד משרד החינוך על חיזוק הקשר למדינת ישראל, חיזוק הזהות ועידוד לגיוס משמעותי לצבא.

ליווי הילדים עם ההורים ביום הראשון ללימודים בגן, לגילאי שלוש, יתבצע ע"י הגעה מדורגת בקבוצות של חמישה, שישה תלמידים, ביום הראשון ללימודים. ביום השני ללימודים ההגעה תהיה מדורגת עבור שני חצאי גן בהם ייפרדו ההורים מהילדים בשער. בגילאי ארבע-חמש תתקיים פעילות רגילה, החל מהיום הראשון.

הנחיות התגוננות מנגיף הקורונה בכניסה לבית ספר (צילום: אבשלום ששוני)הנחיות התגוננות מנגיף הקורונה בכניסה לבית ספר (צילום: אבשלום ששוני)

בקליטה לבית הספר בכיתה א', ההגעה ביום הראשון תהיה מדורגת בקבוצות של עד 10 תלמידים, ולכל תלמיד יתאפשר הורה אחד מלווה כך שבמתחם לא ישהו יותר מ-20 בני אדם.

הלמידה תחל בהשלמת הפערים משנת הלימודים שעברה עבור כל שכבות הגיל, טרם למידת חומר הלימוד של שנת תשפ"א. חומר הלימוד לשנת תשפ"א צומצם בהתאם לנסיבות. 

בבחינות הבגרות ייבחנו התלמידים בשש בחינות - שלוש בחינות במקצועות החובה- מתמטיקה אנגלית ושפת אם (עברית או ערבית), שתי בחינות במקצועות הומניים (מתוך ספרות, תנ"ך, היסטוריה ואזרחות) ובחינה אחת במקצוע מוגבר (מגמה) בהן ייבחן כל תלמיד.

בכל מקצוע יתקיימו שני מועדים (מועד רגיל ומועד השלמה) עבור תלמידים חולים או בבידוד. החומר הלימודי צומצם בכ-30% במקצועות הומניים ובשפות, בכ20% במקצועות עיוניים וטכנולוגיים ובכ-10% בארבע וחמש יח"ל במתמטיקה. בשלוש יח"ל תתבצע שיטת צבירת נקודות על מנת להגדיל את סיכויי ההצלחה בבחינה.

תלמידים בבית ספר בימי קורונה (צילום: מרק ישראל סלם)תלמידים בבית ספר בימי קורונה (צילום: מרק ישראל סלם)

משרד החינוך ממליץ שאורך כל שיעור מקוון יהיה עד 30 דקות עבור ילדים ביסודי ועד 20 דקות עבור ילדי הגן, וכן כי ישולבו שיח רגשי ואישי ופיתוח מיומנויות למידה מקוונות. הדבר ייושם גם בעת סגר כללי שיפסיק את לימודים במוסדות החינוך.

פרסום המתווה הפדגוגי של שר החינוך גלנט מגיע על רקע קשיים רבים בהיערכות לפתיחת שנת הלימודים. בשבוע שעבר איימו בהסתדרות המורים כי ישביתו את פתיחת שנת הלימודים. לכך קדמו חיכוכים בכנסת, בין שר החינוך גלנט ויו"ר ועדת החינוך בכנסת, רם שפע, על רקע סירובם של השר ובכירי משרדו להתייצב לדיוני הוועדה בכנסת.