במקרים רבים, תביעות פיצויים של נפגעי תאונות דרכים אשר נפגעו באורח קשה בתאונה עלולות להתנהל בפני בית המשפט לאורך פרק זמן ממושך שלעיתים אף יכול להגיע לתקופה של מספר שנים. יש לציין כי במהלך התנהלות של ההליך המשפטי, הנפגע בתאונה עלול למצוא את עצמו מתמודד עם מעמסה כלכלית משמעותית הנובעת מהפסדי השתכרות, מהוצאות עבור טיפולים רפואיים קונבנציונאליים ואלטרנטיביים, מהוצאות עבור נסיעות, עזרת צד שלישי ועוד.

בתביעות מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (להלן: "חוק הפלת"ד"), מאחר שמדובר במשטר של אחריות מוחלטת, כאשר התאונה עונה על הגדרת תאונת דרכים הקבועה בחוק, ובמהלכה נגרם לאדם נזק גוף, חברת הביטוח מחויבת לשלם לו פיצויים ללא כל קשר לשאלת אחריותו לתאונה.

סעיף 5 לחוק הפלת"ד קובע הליך מיוחד שנועד לאפשר לנפגע בתאונת דרכים לקבל מחברת הביטוח פיצויים זמניים עבור הוצאות שהוציא לצורכי ריפוי, הוצאות לצרכי סיעוד והשגחה וכן פיצויים עבור אובדן כושר ההשתכרות שנגרם לו בעקבות התאונה. מדובר בסיוע כספי ראשוני שניתן לנפגע עד לקבלת הכרעה סופית בתביעה, אשר מנוכה בסופו של ההליך מסכום הפיצוי הסופי שיקבל מחברת הביטוח במסגרת תביעת הפיצויים.

יש לך שאלה בנושא תאונות קשות ונכויות? לחץ/י כאן

כיצד מתנהל בפועל ההליך לקבלת התשלום התכוף מחברת הביטוח?
תחילת ההליך לקבלת פיצויים במסגרת תשלום תכוף היא במשלוח דרישת תשלום תכוף לחברת הביטוח שנעשה על פי רוב על ידי עורך הדין של הנפגע בתאונה. במסגרת הדרישה לתשלום תכוף עורך הדין יציין את פרטי התאונה, את המצב הרפואי של הנפגע בעקבות התאונה, את עלויות הטיפולים הרפואיים והסיעודיים אשר להם הוא זקוק בעקבות התאונה ואת הוצאות מחייתו של הנפגע ובני משפחתו. על פי רוב, תשלום תכוף משולם לאדם שנפגע קשות בתאונה ובמצבים שבהם ברור כי עקב הפגיעה לא יתאפשר לו לשוב לעבוד במשך תקופה ממושכת.

במקרה שחברת הביטוח לא שילמה את התשלום התכוף לנפגע בתאונה תוך תקופה של 60 יום ממועד קבלת דרישת התשלום, הנפגע רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לתשלום תכוף בצירוף תצהיר מטעמו אשר מוגשים בנפרד מהתביעה העיקרית. אם הנפגע בתאונה כבר הגיש את התביעה העיקרית, הוא מחויב להגיש את הבקשה לבית המשפט אשר אליו הוגשה התביעה. אם התביעה העיקרית לא הוגשה עדיין, הבקשה לתשלום תכוף תוגש לבית משפט השלום.

חברת הביטוח רשאית להשיב לבקשה לתשלום תכוף תוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה. בהמשך, הצדדים יתכנסו לדיון בבית המשפט שבסופו יינתן להם פסק דין בעניין. אם חברת הביטוח לא השיבה לבקשה, הנפגע בתאונה יוכל לבקש מבית המשפט לתת פסק דין נגדה ולחייבה לשלם לו את התשלום התכוף.

חשוב לציין כי כל סכום שהוסכם בין הנפגע בתאונה ובין חברת הביטוח או כל סכום שנפסק לטובת הנפגע על ידי בית המשפט, יקוזז מהפיצוי הסופי שהנפגע צפוי לקבל בתביעה העיקרית נגד חברת הביטוח.

מה לעשות לאחר מעורבות בתאונת דרכים שגרמה לנפגע פגיעות קשות?
בעוד שלרוב בתביעות נזקי גוף, ההמלצה היא להמתין עד להתגבשותו של הנזק לפני הגשת תביעה לבית המשפט, המצב שונה בכל הקשור לנפגעים בתאונות דרכים קשות, אשר נזקקים לאשפוז ממושך בבית חולים לאחר התאונה. במצבים כאלה רצוי לפנות לעורך דין עוד במהלך תקופת האשפוז שכן לחברת הביטוח נתונה תקופה של חודשיים להעברת התשלום התכוף כאשר כל עיכוב בהעברת הבקשה צפוי לגרום בהמשך גם לעיכוב בקבלת התשלום התכוף.

סכום התשלום התכוף שיקבל הנפגע בתאונה מושפע ממספר רכיבים. בין היתר ניתן לציין את הפסדי ההשתכרות שנגרמו לו בפועל בעקבות התאונה, כמו גם שכרו הממוצע של הנפגע בתקופה שקדמה לתאונה וההוצאות הכספיות שנכפו עליו בעקבות התאונה.

לצורך הגשת הבקשה חשוב מאוד לשמור את כל הקבלות שקיבלו הנפגע ובני משפחתו עבור הוצאות לטיפולים רפואיים, לעזרת צד שלישי, להוצאות ניידות ועוד. נוסף על כך, יש צורך לצרף לבקשה לתשלום תכוף גם תלושי שכר, אישור משטרה ומסמכים רפואיים שהתקבלו לאחר התאונה ובעקבותיה.

לפי חוק הפלת"ד, נפגע בתאונת דרכים רשאי לדרוש מחברת הביטוח מספר תשלומים תכופים כאשר פרק הזמן שיש להמתין בין דרישה אחת לאחרת הוא שישה חודשים ממועד קבלת ההחלטה האחרונה בעניין. עם זאת, יש לציין כי החוק מתייחס להכרעה של בית המשפט בבקשה לתשלום תכוף בלבד ולכן אם הנפגע בתאונה וחברת הביטוח הגיעו להסדר ביניהם, קבלת התשלום התכוף אינה כפופה למגבלת הזמנים שלעיל.   

באילו מקרים יופסק התשלום התכוף לנפגע?
במקרה שנפגע בתאונה לא הגיש את תביעתו העיקרית עד למועד שנקבע על ידי בית המשפט, התשלום התכוף יופסק ממועד זה. כמו כן, אם הנפגע הגיש את התביעה העיקרית וביטל אותה לאחר מכן, התשלום התכוף יופסק מיום ביטול התביעה. כהמשך ישיר לכך חברת ביטוח ששילמה לנפגע בתאונת דרכים תשלום תכוף תהיה זכאית לקבל חזרה את הסכומים שהעבירה לו עם התקיימן של הנסיבות שלעיל. 

חברת הביטוח תהיה זכאית להחזר של התשלום התכוף גם במקרה שבו התביעה העיקרית נדחתה אחרי שהנפגע כבר קיבל לידיו תשלום תכוף וכאשר הסכום ששילמה לנפגע במסגרת התשלום התכוף עולה על סכום הפיצוי שנפסק לו בתביעה העיקרית.

בכל מקרה של מעורבות בתאונת דרכים שבעקבותיה נגרמו לנפגע נזקי גוף קשים שהצריכו אשפוז ממושך, רצוי לפנות בהקדם להתייעצות עם עורך דין שמתמחה בתחום תביעות הפיצויים מכוח חוק הפלת"ד. לאחר בחינת נסיבות המקרה לעומקן, עורך הדין ימליץ לנפגע על אסטרטגיית פעולה מתאימה לצורך מיצוי זכויות מיטבי מול חברת הביטוח.

הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לתאונות דרכים LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.