הסתדרות המורים הודיעה היום (שני) כי השביתה שתוכננה להתקיים בבוקר שלישי, ונדחתה ל-3 בספטמבר תבוטל, ושנת הלימודים תיפתח כרגיל. איום שביתת העבודה הגיע בהמשך לסכסוך העבודה של הסתדרות המורים בנושא עובדי הוראה בסיכון, אשר גרר צו מניעה מטעם המדינה ויומיים של דיונים בבית הדיון ומחוצה לו.

ההמלצות של רה"מ נתניהו לשנת הלימודים

בין ההסכמות שהושגו: עובדי הוראה בכיתות א'-ב' וגננות במצב סיכון יוכלו לבקש לצאת לחל"ת בחודשיים הקרובים, בהודעה מראש של 4 ימים, יוקם מנגנון של רופא תעסוקתי או ועדה רפואית שיבחנו מי מעובדי ההוראה מוגדר בקבוצת סיכון, על מנת שאפשר יהיה לעמוד על המספר המדויק, לאחר שהתברר כי גורמים שונים הוציאו נתונים סותרים בדבר כמות עובדי ההוראה שבסיכון. 

עוד הוחלט כי מי שיוכר כעובד הוראה בסיכון יהיה זכאי לחל"ת קורונה ייחודי וייעודי הכולל תשלום זכויות פנסיה על ידי המדינה עד לגובה של 67.5% ותשלום פיצוי בגין הפרשות קרן השתלמות. כמו כן, 30 מיליון שקלים יתווספו לתקציב למיגון גננות ומורות כתות א'-ב', ויוקצו 800 מכסות פרישה לעובדי הוראה לכל הפחות. עובדי הוראה במצב סיכון המלמדים בכיתות ג' עד ט' ישובצו בלמידה מרחוק. בעוד כשלושה שבועות יתכנסו הצדדים שוב בבית הדין לעדכון ודיווח על התקדמות התהליך.