לאחרונה פורסמו נתונים כלכליים קשים ומדאיגים על מצב המשק. כידוע, מדינת ישראל נכנסה למיתון חריף ביותר בחודשים האחרונים עקב משבר הקורונה. לכן ממשלת ישראל צריכה לעצור ולפתוח את הראש להצעות יצירתיות שימנעו ממיתון קצר להפוך לשפל כלכלי מתמשך.

בעתות אחרות, פתרון למשבר כלכלי חמור כזה היה יכול להיות פשוט. הממשלה הייתה מטילה על אזרחיה מסים גבוהים, ובעזרתם מנסה לכסות את הבור התקציבי שנוצר. אך לקורונה חוקים משלה: המשבר הכלכלי פגע בכולם, אך בעיקר בשכבות הנמוכות, והביא למצב שלפתרון השכיח ואולי הפשוט ביותר של הטלת מסים נוספים על אזרחים - אין מקום בתקופה זו.

אחד הפתרונות, אשר הוצעו כמה פעמים בעבר, הוא הטלת מס על עיזבון, כלומר תשלום מס על הון ונכסים של מנוח העוברים בירושה לקרוביו. היתרון המשמעותי למהלך זה הוא שרוב אזרחי המדינה לא ייפגעו ישירות ממס זה. ה”נפגעים” היחידים יהיו יורשי העשירונים העליונים, אלה שבכל אופן יקבלו סכומי ירושה משמעותיים כך שהפגיעה בהם יכולה להיחשב מידתית וכאקט הפועל לצמצום פערים חברתיים.

הפגנת העצמאים בכיכר רבין (צילום: אבשלום ששוני)

ראיה לכך ניתן לראות במדינות רבות בעולם שאימצו את חוק מס הירושה והעידו שהוא שימש כלי מרכזי בהפחתת הפערים בין המעמדות החברתיים במדינה. בנוסף לכל אלה, הליך החקיקה של חוק זה עתיד להיות פשוט יחסית עקב כך שלא מדובר בחקיקה חדשה, אלא רק בתיקוף חוק שהיה בתוקף עד שנת 1981.

אך למרות כל היתרונות הקיימים בקיום מס ירושה, הסיכוי להשבת מס זה נמוך. לעניות דעתי, לחוק זה יש מקום בספר החוקים הישראלי, אך הוא נדרש להיות שונה מנוסחו הישן ומחוקי מס הירושה הנפוצים בעולם. הבעיה המרכזית בהטלת מס זה היא ההחלטה על גודל העיזבונות החייבים במס. לצורך העברת חוק זה, נבחרי הציבור יצטרכו לעמוד בשורה של לחצים חיצוניים של בעלי אינטרסים, שסביר שינסו להתאים את הוראות החוק לטובתם.

מלבד זאת, ישראל היא מדינה אשר מעודדת עלייה. הקלות והטבות מס ניתנות ליהודים מבוססים ועשירים במטרה לגרום להם להעתיק את מרכז חייהם לארץ הקודש. מס ירושה עתיד להוות תמריץ שלילי אל מול כל הטבות מס אלו, ואף לבלום כל מחשבה מתגבשת בנוגע לעלייה לארץ.
ניסיון העבר בכל הנוגע למס ירושה העלה שורת בעיות, בהן התחכום היהודי אשר המציא מנגנונים חוקיים לעקיפת מס זה, כמו גם עלויות המעקב והגבייה אל מול הסכומים שנגבו בפועל. לכל אלו יצטרכו למצוא מנגנונים חכמים והגונים בספר החוקים, אם וכאשר יחוקק חוק המחייב מיסוי ירושה.

המשבר הכלכלי במדינתנו מטריד ביותר. הזמנים שבהם עלויות משבר גולגלו באופן ישיר ומיידי לכתפי האזרחים חלפו מן העולם. בימים אלו אין מקום להעלאת המע”מ או הגדלת מס על חברות, שכן האזרחים הם הנפגעים האמיתיים ממשבר הקורונה. חברי הכנסת ה־23 נדרשים להחלטות יצירתיות וקשות. המשבר הכלכלי ואופן יציאת מדינת ישראל ממנו יהיו נקודת המבחן שלהם. 

הכותב עוסק בתחום דיני הירושה והעיזבון