הסגר קוטע את ההתאוששות בשוק התעסוקה. בחודש אוגוסט היו כ-58.7 אלף משרות פנויות במשק, לעומת 53.1 אלף ביולי, כך מסרה היום (ראשון ) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים על מספר המשרות הפנויות. שיעור המשרות הפנויות באוגוסט עמד על 2.34%, לעומת 2.14% ביולי.

מהנתונים עולה, כי בחודשים יוני-אוגוסט בענף האירוח והאוכל (מלצרים ומוזגים) חלה העלייה החדה ביותר בביקוש לעובדים – 59%. גם שיעור המשרות הפנויות לטבחים עלה משמעותית -26%. אולם, שני הענפים צפויים להיות מושבתים החל מסוף השבוע ונראה שמרבית העובדים שנקלטו לאחר הסגר הראשון, עלולים לצאת לחל"ת.

גידול חד גם נרשם בביקושים לטכנאי רשתות ומערכות מחשבים – 42%. שיעור המשרות של עובדי מכירות, נציגי מכירות, עורי מכינות בחנויות ומוכרים עלה ב-23%. שיעור המשרות של מהנדסי מחשבים, חשמל, תעשייה וניהול ומכונות, עלה ב-12%.

במשרות לעובדי מטבח וניקיון במוסדות ובמשקי בית חל גידול של 7% ולעומת זאת, בנציגי מכירות טלפוניים חל צמצום של 3%. גידול של 11% נרשם במשרות הפנויות לרצפים, סתתים, טייחים, מסגרים ועובדי שלד בתחום הבנייה, אבל לעומת זאת במשרות לבוני בתים, בנאים ומניחי בטון חלה ירידה חדה של 27%.

עוד עולה מהנתונים, כי במשרות לפקידים הייתה עלייה בשיעור של 16%. גידול מתון יותר, של 6%, היה במשרות הפנויות לנהגי משאיות ואוטובוסים וגידול חד יותר – 16% נרשם במשרות הפנויות למאבטחים.