על רקע המעבר ללמידה מרחוק, פנתה התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית לשר ההשכלה הגבוהה ולראשי המוסדות האקדמיים בבקשה לסיוע והרחבת קרן המלגות של משרד החינוך. 

בין היתר, הסטודנטים דורשים כי שנת הלימודים תחל ותיפתח במועדה המתוכנן וכי משבר הקורונה לא ישפיע לרעה על סיום לימודיהם. עוד הם דורשים שורה של התאמות בדרכי הלימוד, הקלטת שיעורים והעלאתם לרשת וכן סילבוס מותאם. נוסף לכך, בהתאחדות טוענים כי יש להפחית ב־30% את שכר הלימוד, לבטל את תוספות התשלומים על הקורסים הנלווים ולהרחיב את קרן המלגות של משרד החינוך.

מוריה אסרף, סטודנטית שנה א' לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל בשומרון, אומרת: "מכעיס שהאוניברסיטה דורשת ממני לשלם את שכר הלימוד במלואו ובתוכו כוללים תשלומים על אבטחה, ניקיון וחשמל, שכלל לא רלוונטיים כשאני לומדת מרחוק".

ראש הממשלה נתניהו מתייחס לפתיחת שנת הלימודים

שלומי יחיאב, יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, מסביר: "מלבד לפגיעה האישית שכל אחד חווה בצורה כזאת או אחרת בחצי השנה האחרונה, הסטודנטים נפגעו מבחינה אקדמית באופני ההוראה והלמידה מרחוק. למרות המאמצים הרבים שנעשו במערכת, אין אלו משתווים למציאות שלפני הקורונה".

 יחיאב הדגיש כי לפי ראייתו, השלב הבא בצמצום ההוצאות של תלמידים רבים יהיה הקפאת הלימודים ונשירה מהתואר, דבר שיפגע בעתיד המדינה כולה.