בעוד המערכת הפוליטית, המשפטית והציבורית סוערת בעקבות "הקלטות מנדלבליט", שמקורן ככל הנראה באפליקציית הקלטות בטלפון, ח"כ אריאל קלנר (ליכוד) הניח על שולחן הכנסת הצעת חוק המבקשת לאסור חיפוש בטלפונים סלולריים של עוזרי הח"כים, בנוסף לח"כים עצמם. בדברי ההסבר של הצעת החוק, שאושרה שלשום על ידי נשיאות הכנסת להנחה, נכתב כי "עניינה של הצעת חוק זו בהתאמת דיני החסינות מפני חיפוש שחלים על חברי כנסת, לעידן המחשב והטלפון החכם".

"הוראות חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951, שנקבעו בשנות ה-50 של המאה הקודמת, אינן מתאימות להתפתחויות הטכנולוגיות, בראשן היותם של הטלפונים החכמים חלק בלתי נפרד מהתנהלותו היומיומית של כל אדם, ובפרט מרכיב חיוני ומרכזי של עבודת חברי הכנסת ועובדי לשכתם", נכתב בהצעת החוק. ח"כ קלנר מסביר בהצעתו כי "הסכנה לחיפוש במכשיר טלפון חכם או במחשב של חבר כנסת או של עובד לשכתו, עלולה לייצר אפקט מצנן לשיח הפוליטי שמקיים חבר הכנסת עם הציבור שבחר בו ועם נבחרי ציבור אחרים".

"אומנם תכליתם של חיפושים במסגרת חקירות פליליות היא מציאת ראיות לעבירות, אך אגב חיפוש העבירות, הגורם שמבצע את החיפוש נחשף לכלל השיח הפוליטי שמקיים חבר הכנסת, בכלל זה שיח פוליטי סודי כגון מהלכים פוליטיים שלא הבשילו ובחינת רעיונות לקידום בכנסת ובממשלה שלא נבטו, שלפרסום שקילתם בדיעבד יכולה להיות משמעות הרת גורל מבחינה פוליטית", אומר ח"כ קלנר. לדבריו "אפשרות קלה לפולשנות כה קשה לשיח הפוליטי שמקיים חבר כנסת עלולה למשטר מראש את השיח הפוליטי שהוא מקיים, לפגוע קשות ביכולתו לבחון בזהירות רעיונות חדשים ובריתות חדשות וביכולתו לייצג את הציבור ולשאת ולתת למענו באופן אמין ומשוחרר".

בהמשך נאמר בדברי ההסבר כי "מכיוון שהעידן הדיגיטלי מאפשר לשתף מידע רב מאוד עם צוות לשכתו של חבר הכנסת, ומכיוון שאנשי צוותו של חבר הכנסת משתתפים באופן פעיל בשיח הפוליטי שהוא מקיים, נדרשת הגנה זהה גם על המחשבים והטלפונים החכמים של אנשי לשכתו. לכן מוצע לקבוע חסינות מפני חיפוש בחומר מחשב, ובכלל זה טלפונים חכמים, לחבר הכנסת ולעובדי לשכתו". כמו כן, מן הטעם של הצורך בהגנה על חברי הכנסת מפני חיפוש פולשני בידי הרשות המבצעת, מוצע להתנות את האפשרות לקבלת צו חיפוש או היתר להאזנת סתר לחבר כנסת, ולצוותו בכל הנוגע לחיפוש בחומרי מחשב, באישור יושב ראש הכנסת.

תכליתם של הסדרי החסינות בחוק היא להגן על הכנסת ועל חבריה מפני פגיעה בלתי הוגנת בהם על ידי רשויות שלטון אחרות. דרישת אישור יושב ראש הכנסת לכל בקשה למתן צו חיפוש היתר להאזנת סתר לחבר כנסת, בנוסף לדרישה שקיימת כיום בחוק לאישור היועץ המשפטי לממשלה, משלימה את ההגנה הנדרשת.

ח"כ קלנר אמר למעריב כי "מטרת הצעת החוק היא חיזוק מעמד הכנסת, חברי הכנסת והדמוקרטיה הישראלית. כיום ישנה תופעה של הטלת מורא על חברי הכנסת ונבחרי ציבור בכלל, ע"י גורמים בלתי נבחרים כמו הפרקליטות ומערכת המשפט. כמו כן, יש חשש למישטור השיח הפוליטי בישראל". אשר על כן הוא מבקש להרחיב את האיסור על חיפוש בטלפונים הסלולריים גם לצוות של הח"כ שהם למעשה "הידיים והרגליים" של חבר הכנסת. זאת כדי למנוע דליפת חומרים הקשורים לעבודה הפוליטית של חברי הכנסת ומישטור השיח. חיפוש בסלולריים יתבצע רק באישור היועמ"ש יחד עם יו"ר הכנסת. ולא רק היועמ"ש כמו שזה היום.