ביום ראשון הקרוב תיפתח שנת הלימודים האקדמית בכל האוניברסיטאות והמכללות בישראל. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ''ס), בשנה הקודמת נרשמה עליה בכמות הנרשמים כמעט בכל תחומי הלימוד. התחומים המרכזיים בהם נרשמה עליה: משפטים, מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב. 

בשנת תש''ף למדו ברחבי הארץ כ-327 אלף סטודנטים, עליה של כמעט 2% מהשנה שלפניה. בנרשמים לתואר הראשון חלה עליה של 2.5% בעוד לימודי התואר השני רשמו עליה של 1.2% בכמות הנרשמים. העלייה הגבוהה ביותר נרשמה בלימודי התואר הראשון בתחום המתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב (12.8%).

הנשים היוו 59.7% מכלל הסטודנטים בארץ בשנה החולפת. אחוז הנשים בקרב סטודנטים חרדים וסטודנטים ערבים היה גבוה במיוחד. אחוז הנשים מתוך הסטודנטים החרדים עמד בשנת תש''ף על 67.4%, אצל סטודנטים ערבים עמד אחוז הנשים על 68.7 אחוז, כלומר על כל סטודנט ערבי היו שתי סטודנטיות ערביות.

סטודנטיות ערביות באוניברסיטה העברית. למצולמות אין קשר לכתבה (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)סטודנטיות ערביות באוניברסיטה העברית. למצולמות אין קשר לכתבה (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

בשנה הקודמת למדו 13.1 אלף סטודנטים חרדים במוסדות להשכלה הגבוהה והתרכזו בעיקר במקצועות מתחום החינוך וההוראה. 

בעשור האחרון נרשמה עליה משמעותית בכמות הסטודנטים הערבים – בתואר הראשון עלה אחוז הסטודנטים הערבים מ-13.1% ל-19.2%. בתואר השני כמות הסטודנטים הערבים כמעט והכפילה את עצמה, מ-7.4% בשנת תש''ע ל-14.6% בשנת תש''ף. בתואר השלישי עלה מספר הסטודנטים הערביים מ-5.2% ל-7.2%.

הלימודים המבוקשים ביותר בתואר הראשון היו לימודים בתחום מדעי החברה (27.7%) ומדעי הרוח (25.6%) למרות זאת, נרשמה ירידה של 5.4% במספר הנרשמים החדשים ללימודי תואר ראשון בכל תחומי מדעי הרוח ובעיקר מדעי הרוח הכלליים.

בתואר הראשון שיעור הסטודנטים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך היה גבוה במעט משיעור הסטודנטים ממעמד סוציו-אקונומי גבוה עם 26.3% לעומת 25.2%. ככל שהתואר מתקדם יותר, כך הפער מתהפך. בתואר השני עלה שיעור הסטודנטים ממעמד סוציו-אקונומי גבוה ל-31.8% בתואר השני ו-38.5% בתואר שלישי. לעומת זאת שיעור הסטודנטים ממצב סוציו-אקונומי נמוך בתואר השני היה רק 22.1% ו-15.6% בלבד בתואר השלישי.