בהתאם להוראותיו של חוק פיצויי פיטורים, זכאותו של עובד לפיצויי פיטורים קמה לאחר שהעובד השלים את שנת עבודתו הראשונה בשירות המעסיק. עובד שמועסק במקום עבודה במשך שנה לכל הפחות, או עובד עונתי שעבד במהלך שתי עונות במשך שנתיים ברציפות, זכאים לפיצויים במקרה של פיטורים.

עם זאת, החוק והפסיקה קובעים כי במקרים מסוימים גם עובד שאינו עומד בתנאי הסף הללו יהיה זכאי לקבל פיצויים. פיצויי פיטורים אלו ישולמו לעובד, בין היתר כאשר הוא מפוטר לאחר 11 חודשי עבודה או במקרים שבהם הוא מתפטר מסיבות שאינן תלויות בו. התפטרות המזכה את העובד בפיצויים מכונה בעגה המשפטית "התפטרות בדין מפוטר".

יש לכם שאלה בנושא פיצויי פיטורים? לחץ/י כאן

התפטרות בעקבות מצב בריאותי
במקרים שבהם התפטרותו של עובד נובעת ממצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחתו, ניתן לראות את ההתפטרות כמזכה את העובד בפיצויי פיטורים. עם זאת, הנטל על הוכחת החריג לחוק מוטל על העובד. בפסיקה גובשו מספר תנאים שעם התקיימם העובד יוכל לקבל מהמעסיק פיצויי פיטורים. הגורמים שייבחנו במסגרת זו הם ממצאים רפואיים, תנאי העבודה של העובד ויתר נסיבות העניין שלפיהן אפשר לבחון האם ההתפטרות מסיבות בריאותיות הייתה מוצדקת ולפיכך מזכה את העובד בפיצויי פיטורים.

זכויות של עובדות בהריון או לידה
בית המשפט יפסוק פיצויי פיטורים לעובדת כאשר השופט יתרשם שמטרת ההתפטרות הייתה הטיפול בילד שנולד. למעשה, בחוק נקבעו שני תנאים מצטברים שהעובדת נדרשת לעמוד בהם לצורך קבלת פיצויי פיטורים והם לידה וטיפול בילד כמטרת ההתפטרות.

התפטרות של הורה
סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים מתייחס למצב שבו עובדת התפטרה מעבודתה במהלך תשעה חודשים מיום הלידה כדי לטפל בתינוק. החוק קובע כי במצב כזה יראו את התפטרות העובדת מהעבודה כפיטורים לעניין חוק פיצויי פיטורים. מדובר בסעיף שמבוסס על תכלית סוציאלית אשר נועד ליצור תנאים שבהם העובדת תוכל להקדיש את זמנה לטפל בילד מבלי שישללו ממנה את פיצויי הפיטורים.

התפטרות בשל שהייה במקלט לנשים מוכות
סעיף 7א’ לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובדת שהתפטרה מהעבודה עקב שהות במקלט לנשים מוכות, אשר אושרה על ידי משרד העבודה והרווחה או לשכת סעד, רשאית לתבוע ממעסיקה פיצויי פיטורים. כאשר ההתפטרות מהעבודה סמוכה לשהותה של העובדת במקלט, היא לא תבטל את זכאותה של האישה לפיצויי פיטורים, וזאת במקרה שבו היא שהתה במקלט כאמור במשך חודשיים לכל הפחות.

התפטרות עקב מעבר של מקום מגורים
סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי התפטרות של עובד שנבעה מהעתקת מקום מגורים בנסיבות המפורטות להלן, מזכה אותו בפיצויי פיטורים. עם זאת חשוב לציין כי לא כל התפטרות בעקבות מעבר מגורים מקימה לעובד זכות לתבוע את פיצויי הפיטורים מהמעסיק. בין הסיבות המוכרות על פי החוק ניתן לציין מעבר ליישוב חקלאי, נישואין, סיבות נוספות שנקבעו על ידי ועדת העבודה של הכנסת ועוד.

אי חידוש חוזה עבודה
עובד שהיה מועסק במקום העבודה במשך תקופה קצובה וחוזה העסקתו לא המשיך עם תום התקופה, נסיבות הפסקת עבודתו ייחשבו לפיטורים כמשמעותם בחוק. יש לציין כי במקרה שבו העובד סירב להמשיך את חוזה העבודה למרות הצעת המעסיק, הוא יפסיד את זכאותו לקבל פיצויים. יש לציין כי ההצעה להמשיך את חוזה ההעסקה חייבת להתבצע על ידי המעסיק, לפחות שלושה חודשים טרם פקיעתו.

הרעת תנאים מוחשית בעבודה 
סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי במקרה שעובד התפטר מעבודתו עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, או בשל נסיבות אחרות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש מהעובד שימשיך בעבודה, רואים את התפטרות העובד לעניין זה כפיטורים. לצורך בחינת קיומה של הרעת תנאים מוחשית בתנאי העבודה ייבחנו מכלול הנסיבות שגרמו לעובד להתפטר. 

יובהר כי לצורך קביעה כי התקיימה הרעה מוחשית בתנאי העבודה של העובד אין די בתחושתו הסובייקטיבית של העובד, שלפיה תנאי עבודתו הורעו, אלא הוא מחויב להוכיח כי קיימת תשתית עובדתית אובייקטיבית התומכת בגרסתו. בהמשך, בית המשפט ייבחן את התשתית העובדתית ויקבע האם ניתן ללמוד ממנה על קיומה של הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

הוצאה כפויה של עובד לחל"ת 
משבר הקורונה גרם להאטה משמעותית בהיקף המסחר והפעילות העסקית במשק. בעקבות זאת מעסיקים רבים החליטו להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום עד לחזרה מלאה לשגרת מסחר ועסקים. בהקשר זה חשוב להבהיר כי הוצאה של עובד לחל"ת מבלי שהתקבלה הסכמתו של העובד נחשבת להרעה מוחשית בתנאי העבודה של העובד. 

כאמור, אם עובד מחליט להתפטר מהעבודה עקב ההרעה בתנאים הוא יהיה זכאי לקבל פיצויים מהמעסיק. זאת, בכפוף להשלמת שנת עבודה מלאה בשירות המעסיק. יש לציין כי גם בנסיבות אלה, העובד יהיה מחויב להודיע למעסיק על כוונתו להתפטר מהעבודה בעקבות ההרעה בתנאים ולאפשר לו לחזור בו מהחלטתו להוציאו לחל"ת. כאשר המעסיק תיקן את ההרעה בתנאים והעובד החליט להתפטר מהעבודה בכל זאת, תישלל ממנו הזכות לקבל פיצויי פיטורים.

ככל שהעובד יתפטר בסמיכות גדולה יותר למועד שבו קיבל את ההודעה על הוצאתו הכפויה לחל"ת, יקל עליו להוכיח את הקשר הסיבתי הנדרש שבין הוצאתו לחל"ת ובין התפטרותו מהעבודה. בכל מקרה של קבלת הודעה מהמעסיק על הוצאה לחל"ת שנעשית בניגוד לרצונו של העובד, רצוי לפנות לעורך דין מקצועי ומנוסה בתחום דיני העבודה לצורך מיצוי מיטבי של הזכויות.

גיוס לשירות צבאי סדיר או שירות לאומי
על פי סעיף 11(ג) לחוק פיצויי פיטורים, עובד שהתפטר עקב גיוסו לצה"ל או עובדת אשר התפטרה בעקבות הצטרפותה לשירות לאומי, זכאים אף הם לפיצויי פיטורים.

הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לפיצויי פיטורים LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.