פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום  מאז ומקדם! בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 30: הר הבית ובית המקדש בראי האסלאם והקוראן

כולנו מכירים את התפיסה האיסלמיסטית שאינה מכירה בהר הבית כמקום המקדש, הראשון, השני והשלישי הבא עלינו לטובה! התפיסה הזו היא אינה תפיסה מוסלמית דתית רוחנית, אלא תפיסה פוליטית גרידא, שעושה שמות בהמון!

הקוראן לפי ג''י מוסלאח, מוסלמי דתי, שמאמין בקוראן, בתנ''ך ובנביאי ישראל, לא מתכחש לתנ''ך ולנביאיו, נהפוך הוא, הקוראן  מכיר בעמדתו של התנ''ך כספר שממנו נולד הקוראן. בשיחה זו ישבתי בשקיקה כמאזינה לשיח מרתק  שהיה בין פרופ' הלל וייס לבין ג''י מוסלאח.

בשיחה מרתקת זו למדתי שהקוראן, ספר בו מאמינים המוסלמים, מדבר על ארץ ישראל שניתנה ע''י אללה לבני ישראל, שהם יהיו בגלות ויחזרו למולדתם. לדבריו, עם ישראל הוא  העם  שאללה בחר בו, לא ממקום מפלה אחרים, אלא בחר בהם לבנות את ביתו לכל העמים, ששם יוכלו להיות בתקשורת עם בוראם, תיקשורת אשר תוביל  לצדק, אמת, אהבה, חירות,  שמחה ושלום בין העמים בכל האנושות כולה!  

וכדברי הנביא ישעיה ''כי ביתי יקרא בית תפילה לכל העמים'' ובכך נביא את ''אחרית הימים'' לימינו אנו. מן השיחה המשולשת והמרתקת הזאת למדתי כי תקשורת כנה בין , מוסלמי ויהודי על  משמעותו המורכבת של הר הבית בעבר, בהווה ובעתיד, צופנת בחובה הבנה עמוקה של שלושת הדתות ואפשרות לשלום בין המאמינים, ששיאה הוא עבודת האל, שהוא אל אחד לכל האנושות כולה!

נא להפעיל כתוביות בסרטון.