הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (רביעי) כי מספר משרות השכיר באוגוסט 2020 היה 3.426 מיליון, ירידה של 7.8 אחוזים לעומת החודש המקביל בשנת 2019. הירידה מוסברת כמובן במשבר שיצר נגיף הקורונה.

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 11,578 ש"ח, עלייה של 7.3% לעומת אוגוסט 2019 (10,789 ש"ח). השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 10,996 ש"ח, עלייה של 8.2% לעומת אוגוסט 2019 (10,165 ש"ח).

הירידה הגדולה ביותר במספר משרות השכיר הייתה בחודש אפריל 2020 (ירידה של 28.4% לעומת מרץ 2020). בחודשים מאי-יוני 2020 חלה עלייה משמעותית במספר משרות השכיר והיא התמתנה בחודש יולי 2020. בחודש אוגוסט 2020 היו 3.426 מיליון משרות שכיר, ירידה של ירידה של 1.6% לעומת יולי 2020. נראה כי עדיין רבים מהעובדים במשק לא חזרו לעבודתם.

בשל הסגר בראשון שהחל מאמצע חודש מרץ, חלה ירידה בשכר הממוצע למשרת שכיר באותו חודש. לעומת זאת, בחודש אפריל השכר הממוצע עלה מאוד כיון שהעובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו מעבודתם הם לרוב עובדים ששכרם היה נמוך מהממוצע. החל מחודש מאי נראה כי השכר הממוצע חזר להיות דומה לשנים קודמות אולם הוא עדיין גבוה. בכל אחת מהשנים 2019-2016 חלה עלייה ממוצעת של כ-3.2% בחודשים מאי-אוגוסט לעומת השנה הקודמת, ואילו בשנת 2020 העלייה ממוצעת היא של כ-7.5%.