היועמ"ש אביחי מנדלבליט הגיש הערב (שלישי) חוות דעת מעודכנת בכל הנוגע לבג"ץ הדורש מנתניהו שלא לעסוק כלל במינויים הקשורים לאכיפת החוק. בתחילה טען היועץ כי על העתירה להתייתר בהמשך בעקבות הודעת נתניהו שהוא אינו מכיר בסמכות היועץ ואינו מקבל חלקים מהסדר ניגוד העניינים הגיש מנדלבליט הערב הודעה מעודכנת, ובה הוא אומר שעמדתו בדבר ניגוד עניינים מחייבת את נתניהו, וכי נתניהו אף הכיר בהסדר המתגבש בבג"ץ קודם שעסק בכהונת ראש ממשלה תחת כתב אישום פלילי. 

בין היתר כתב היועמ"ש מנדלבליט: "לאור עוצמת העניין האישי, במקרה זה אכן מתעורר חשש סביר שהחלטות הנוגעות לגורמים במערכת אכיפת החוק, אשר מעורבים בהליך הפלילי המתנהל נגד ראש הממשלה או שצפויה מעורבותם בניהול ההליך, תהיינה כרוכות גם בשיקולים אישיים ומושפעות מהן. אין מנוס מהמסקנה שלשיקול האישי עלול להיות תפקיד מכריע בגיבוש דרכי הפעולה וההתייחסות בנוגע לגורמים כאמור במערכת אכיפת החוק".

היועמ"ש הדגיש כי את הביטוי "חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה" יש לפרש באופן קוהרנטי העולה בקנה אחד עם התפיסה המושרשת בשיטתנו המשפטית שלפיה מדובר בחוות דעת מחייבת, כל עוד בית משפט מוסמך לא פסק אחרת; וכי דינו של הניסיון לטעון כי דווקא ביחס לשרים שכבר נמצא כי הם במצב של ניגוד עניינים, חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה היא בגדר המלצה בלבד – להידחות מכל וכל.

עוד הוסיף: "לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, יש טעם לפגם, בלשון המעטה, בהעלאת הסתייגויות כאמור על-ידי המשיב 2 בנקודת הזמן הנוכחית, וזאת בפרט לאחר שניתן פסק דינו של בית המשפט הנכבד בבג"ץ  20/2592  (ראש ממשלה תחת כתב אישום) ,שבו נרשמה הצהרת הצדדים, בכתובים ובעל פה, כי למשיב 2  (נתניהו) ייערך הסדר ניגוד עניינים לתקופת כהונתו כראש ממשלה". 

בסיכומם של דברים אמר היועמ"ש כי אין מנוס מהמשך בירור העתירות, לרבות הוצאת צווים על-תנאי בהקשר זה אם נתניהו לא יסכים לקבל על עצמו את חוות הדעת. ביום חמישי הקרוב צפוי בג"ץ לדון בעתירה של התנועה לאיכות השלטון קבוצת "מבצר הדמוקרטיה" המבקשת מנתניהו שלא לעסוק כלל בנושאים הקשורים למינויים העוסקים במערכת אכיפת החוק.