בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, השווה בשבוע שעבר את הקיבוצים ל"מה שקרה בגרמניה הנאצית". בן כספית הגיב בפתח תוכניתו ב-103FM לאמירה שעוררה סערה ותקף: "משהו צריך להיעשות עם האיש הזה, הוא יושב שם על חשבוני ואני מממן, כולל הקיבוצניקים והתעשייה הקיבוצית המפוארת, אלו המיסים שמממנים את המאבטחים שלו, את המכונית המשוריינת שלו, את הפוסיקט שלו וההוצאות שלו. הקיבוצניק זה אחד שמשה את אבא שלו מהמים בתעלת סואץ, ששרטטו פה את גבולות המדינה, אפשר למתוח עליהם ביקורת אבל עד גרמניה הנאצית? מה עובר על הבן אדם הזה?".

בהמשך, התראיין אבשלום וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל וחבר קיבוץ נגבה, והגיב להשוואה בחריפות: "אין לי טענות ליאיר נתניהו, יש לי טענות לאבא שלו. יש גבול לחוצפה. הרי הוא בעצמו יודע מה הייתה התרומה של התנועה הקיבוצית, כל הקשקושים האלו, מספיק עם הבדלנות וההשמצות. שב עם הבן שלך. אם הבנים שלי היו מדברים כך באותו רגע הייתה שיחה קשה מאוד".

שלום אבשלום אבו וילן. בנו של רה"מ בפינתו בתוכנית רדיו השווה את הקיבוצים למה שקרה בגרמניה הנאצית.
"אני אפתח בציטוט: 'הסיפור של הקיבוצים הוא סיפור רב הוד שקשור בסיפורה של המדינה - בהתיישבות, בביטחון, ביצירה, בעשייה גשמית ורוחנית כאחד. אנשי הקיבוצים נאחזו בקרקע, הם עבדו את האדמה עם הנץ החמה והם נרתמו להגנתה עם שקיעת השמש. ולכן יש לנו חוב עצום למוסד הזה ואנחנו נביא היום לאישור הממשלה שורת החלטות במטרה לחזק את הקיבוץ, לעודד התיישבות חקלאית והתיישבות כפרית, לחזק את התשתיות ולעודד את התיירות'. מי שאמר את הדברים היה בנימין נתניהו בציון 100 שנה לתנועה הקיבוצית. לפני זה הוא לקח אותי הצידה ושאל 'אתה היית מאמין שאני אעשה ישיבה בדגניה 100 שנה לתנועה הקיבוצית' אני אמרתי לו 'בוודאי, לך מעולם לא היה דבר נגד התנועה, לא נראה לי שהייתה לך בעיה' הוא אמר לי 'נכון'".

"אין לי טענות ליאיר נתניהו, יש לי טענות לאבא שלו. קודם כל מיהו בנימין נתניהו האמיתי? מה שאמר בדגניה או דברי ההבל שבנו קשקש? יש לי שאלות גדולות לאבא שלו, ביבי הוא בד"כ אדם נטול חברים, היה לו חבר אחד טוב יחידי, בן קיבוץ שנהרג בתעלה וביבי היה בקשר עם משפחתו עד שהלכו לעולמם. יותר מזה, החבר השני שלו לצוות אמציה בן חיים גם הוא כבר לא איתנו, נהרג לפני 30-20 שנה על ידי מחבל בגוש קטיף, חבר קיבוץ יד מרדכי".

ינון: אבל הוא לא עשה השוואה לנאצים באמת.
"בוא נגיד דבר אחד, יש גבול לחוצפה. הרי הוא בעצמו יודע מה הייתה התרומה של התנועה הקיבוצית, כל הקשקושים האלה, מה זה השוואה לגרמניה הנאצית ולצפון קוריאה?".

ינון: לא צריך להשוות באמת.
"מספיק עם הבדלנות הזאת ועם ההשמצות האלה. שב עם הבן שלך".

ינון: משווים את ביבי להיטלר.
"כל מי שמשווה את ביבי להיטלר אני הראשון שיתקומם, יש גבול".

ינון: בעניין הזה כולנו מסכימים.
"אם הבנים שלי היו מדברים כך באותו רגע הייתה שיחה קשה מאוד".

בן: אני חושב שגם פה הייתה שיחה קשה, שיאיר עשה לאבא שלו.