מתנחלים ופלסטינים הגישו יחד התנגדות למתן אישור חציבה במטמנת אל מיניה שבמזרח גוש עציון. בהתנגדות, הסבירו אנשי בית ספר שדה כפר עציון והחברה להגנת הטבע כי "לא נעשה תסקיר על ההשפעה הסביבתית, לא נבדקה ההשפעה על איכות האוויר כלפי הכפרים בסביבה, לא נבדקו השלכות תחבורתיות. חוששים מהשלכות קשות על בריאות התושבים והסביבה".

מטמנת האשפה אל מיניה, כך על פי אנשי בית הספר שדה כפר עציון, פועלת מזה שנים במזרח גוש עציון, על קו התפר שבין ההר למדבר ומרכזת אליה פסולת ישראלית ופלסטינית מאזור גוש עציון, בית לחם, חברון ועוד. "אלא שבחודשים האחרונים" ,כך הוסבר, "פועלים אנשי המטמנה לקבל אישור על מנת להפוך את המקום למחצבה, זאת על מנת שבעתיד יוכלו לטמון בבור שייווצר בהר פסולת נוספת. לפני מספר ימים הגישו יחד יהודים תושבי המקום לצד פלסטינים תושבי המקום התנגדות בהובלה של ביה"ס שדה כפר עציון והחברה להגנת הטבע באמצעות עו"ד ערן בן ארי.

"באופן נדיר זכינו לשיתוף פעולה של ממש מצד הפלסטינים שחתמו על מסמכי ההתנגדות ולקחו חלק פעיל בהצפת הטענות", אמר עמיחי נעם, סמנכ"ל בית ספר שדה כפר עציון. בכתב ההתנגדות הועלו טענות כי התהליך שנעשה עד כה לא היה תקין כיוון שכלל לא נידון בוועדה הקבועה בחוק, וכי קיימת חובה לבצע תסקיר על ההשפעה הסביבתית כמחצבה, תסקיר שלא נעשה.
    
בנוסף לטענת התושבים, "התעלמה התכנית מהנתון המשמעותי ביותר – בריאות וחיי אדם של תושבי האזור. התכנית בעלת השלכות סביבתיות קשות, היא כמובן השפעתה על האוכלוסייה המתגוררת בקרבתה או בתחום השפעתה", נטען על ידי הפונים.

המטמנה בגוש עציון (צילום: בית ספר שדה כפר עציון)המטמנה בגוש עציון (צילום: בית ספר שדה כפר עציון)

"לא יתכן שמבוצע מחטף באמצעות שינוי שלוש שורות בתכנית המטמנה, והופכים אותה למחצבה בהיקף של 2.6 מיליון טון, מבלי לבחון כחוק את כלל ההשלכות הבריאותיות, הסביבתיות והתחבורתיות שהמחצבה תיצור. אנו חוששים שהכשרת המחצבה תעודד את החציבה הפיראטית באזור, באמצעות 'הלבנת' חומרי החציבה שיעברו גריסה באתר המטמנה וישווקו לתוך ישראל", נטען עוד על ידי הפונים.

בבית הספר שדה כפר עציון טוענים עוד: "אנחנו מקווים שמי שאחראי על הבריאות הסביבה ואיכות החיים יראה את הקריאה המשותפת של המתיישבים ושל הפלסטינים ויבין שלא מדובר בעניין של מה בכך אלא בעניין של חיים ומוות. צריך לעשות הכל כדי לצמצם את הנזק לסביבה בייחוד כשמדובר על אתר הטמנת פסולת שנמצא שמשפיע על חיי התושבים כאן באופן דרמטי כל יום  וההתנגדות שלנו היא הצעד הראשון במאבק שלנו נגד התכנית".