במסגרת חוק הירושה (להלן: "החוק") נקבע כי כל אדם בגיר, כשיר משפטית וצלול בדעתו יכול לערוך צוואה ולקבוע בה מיהם יורשיו וכיצד יחולק רכושו ביניהם לאחר מותו. אם אדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה, חלוקת הרכוש תתבצע בהתאם להוראות החוק המסדיר את אופן ההורשה על פי דין.

אנשים רבים צוברים במהלך חייהם רכוש ונכסים מסוגים שונים כאשר הדרך היחידה שבה אדם יכול לקבוע כיצד ולמי יחולק רכושו לאחר מותו היא באמצעות עריכת צוואה שתהיה מחייבת ותקפה. עריכת צוואה הכפופה לדרישות החוק, תבטיח למצווה כי לאחר פטירתו, רכושו יחולק בהתאם לרצונו ותוך כך למנוע סכסוכי ירושה משפחתיים. יובהר כי הצוואה נכנסת לתוקף אך ורק לאחר פטירת המצווה, וכל עוד המצווה הינו בחיים והינו צלול וכשיר משפטית, ביכולתו לתקן ולשנות את הצוואה בכל עת.

לפניה ישירה אל עורך דין ונוטריון דוד ידיד, לחץ/י כאן

איך להבטיח את תוקף הצוואה?
החוק קובע ארבע אפשרויות לעריכת צוואה כך שהיא תיחשב לתקפה ומחייבת. אפשרות אחת היא לערוך צוואה בעדים שבמסגרתה המצווה יחתום על הצוואה בפני שני עדים ויצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו. אפשרות שנייה לערוך צוואה היא באמצעות מסירתה בעל פה בפני רשות כאשר לצורך קבלת תוקף מחייב לצוואה כזו המצווה מחויב להצהיר בפני אותו גורם רשמי דוגמת רשם בית משפט, נוטריון, שופט, דיין בבית דין רבני, רשם ירושה או ראש רשות מקומית, כי הוא מבין את תוכן הצוואה וכי מדובר בצוואתו.

אפשרות שלישית לעריכת צוואה מחייבת ותקפה היא על ידי הכנת צוואה בכתב יד שתכלול בין היתר את תאריך עריכתה ואת חתימת המצווה וכל כולה נכתבה ונחתמה בידי המצווה. אפשרות נוספת לערוך צוואה מתייחסת למצב של אדם שנמצא במצב של גסיסה או סבור שהוא עומד למות, כאשר צוואה זו נקראת צוואת שכיב מרע. בנסיבות כאלו, המצווה רשאי למסור את צוואתו בעל פה בפני שני עדים ואילו העדים מחויבים להעלות את תוכן הצוואה על הכתב ולהגישה בהקדם האפשרי לרשם הירושות.

חשוב להבהיר כי לצורך מתן תוקף מחייב לצוואה, היא צריכה לעמוד גם בדרישות מהותיות וגם בדרישות צורניות שונות. כך למשל, אחת הדרישות המהותיות שנוגעות לכל סוגי הצוואות היא כי המצווה הוא אדם כשיר משפטית וצלול בדעתו וכי הוא בגיר מעל גיל 18.

צוואה שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, איום או מרמה אשר אינה משקפת את רצונו של המצווה- דינה בטלות. לפי החוק, גם הוראה בצוואה שמזכה אדם שהשתתף בעריכתה תוכרז כבטלה. 

במקרים מסוימים הימצאות פגם צורני בצוואה עלולה אף היא להוביל לפסילתה. דרישות צורניות הן כי צוואה בכתב יד תיכתב כולה בכתב ידו של המצווה ותהיה חתומה על ידו. במקרה שבו אדם אחר כתב את הצוואה בעבור המצווה, או במקרה שבו הצוואה הוקלדה במחשב - תפסל הצוואה. עם זאת, בית המשפט מוסמך לאשר צוואה שנפל בה פגם צורני אם הוא סבור שהצוואה אכן משקפת את רצון המצווה ובכפוף לכך שכל יתר התנאים המחייבים מתקיימים לגביה, אולם לא רצוי להשאיר פתח למקרים כאלו. 

עורך הדין דוד ידיד (צילום: אינטרפוטו)עורך הדין דוד ידיד (צילום: אינטרפוטו)

ייפוי כוח מתמשך - קווים לדמותו
ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדשני אשר באמצעותו יכול כל אדם בגיר, כשיר משפטית וצלול בדעתו לקבוע מראש איך יתנהלו ענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים כאשר הוא יגיע למצב שבו הוא לא יהיה מסוגל לקבל החלטות ביחס אליהם בעצמו, למשל במקרה שבו חלה באלצהיימר או דמנציה.

בייפוי כוח מתמשך, רשאי כל אדם (הממנה) להסמיך מיופה כוח אחד או יותר, עליו הוא סומך, כך שבמקרה שבו חלילה רופא מוסמך יקבע שהממנה אינו כשיר- יכנס המסמך לתוקפו ומיופה או מיופי הכוח יכנסו לתפקידם.

באמצעות המסמך, יוכלו מיופי הכוח לפעול למול הבנקים של הממנה, למשוך ולהפקיד כספים, לשלם למטפל, לשלם למוסד סיעודי, לקבל החלטות רפואיות, להגיש תביעות לביטוח לאומי או לחברות הביטוח ועוד פעולות רבות ונחוצות הדרושות בחמצן למשפחה המתמודדת עם משבר של בן משפחה שנעשה חולה בלתי צלול.

בייפוי הכוח המתמשך הממנה יכול להחליט אם לתת למיופה הכוח סמכות לקבל החלטות על פי שיקול דעתו, או דווקא ליתן הוראות בצורה דווקנית ומפורשת איך יתנהלו ענייניו או לקבוע עבורו קווים מנחים להתנהלות בנושאים השונים. במסגרת ייפוי הכוח המתמשך הממנה רשאי לקבוע כי אדם אחד או יותר יהיה מיופה כוח ביחס לכלל ענייניו או למנות מיופה כוח נפרד עבור התחום הרפואי, הרכושי והאישי.

איך עורכים ייפוי כוח מתמשך? 
לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך יש צורך להיעזר בשירותיו של עורך דין שהוסמך במיוחד לערוך ייפוי כוח מתמשך על ידי האפוטרופוס הכללי. תנאי נוסף לתוקפו של ייפוי הכוח המתמשך הוא שעורך הדין שמכין את ייפוי הכוח המתמשך צריך להיות ניטרלי וללא כל אינטרס אישי במסמך. יתרה מזאת, בעת עריכת המסמך יש לשים לב כי הממנה צלול בדעתו, כשיר משפטית ומודע לחלוטין למשמעות של החלטותיו המופיעות בייפוי הכוח המתמשך. לאחר שעורך הדין סיים לערוך את ייפוי הכוח המתמשך בהתאם להנחיות המצווה, הן המצווה והן מיופיי הכוח צריכים לחתום על המסמך ולאשר בפני עורך הדין בכתב כי הם מסכימים למינוי ולהחלטות שהתקבלו במסגרת המסמך.

מתי ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף?
לאחר שהממנה ומיופה הכוח חתמו על ייפוי הכוח המתמשך, המסמך יועבר לאישור האפוטרופוס הכללי. שלא כמו ייפוי כוח רגיל אשר נכנס לתוקף בעת חתימת הממנה, ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף רק במקרה שבו רופא מומחה (לרוב פסיכו - גריאטר), או כל אופן אחר שנקבע על ידי הממנה, קבע כי הממנה אינו כשיר עוד לקבל החלטות בכוחות עצמו.

לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך מומלץ לפנות לעורך דין מקצועי, בעל ידע מעמיק וניסיון רב, כדי שילווה את הממנה ואת מיופה הכוח בתהליך הכנת המסמך, יספק להם מידע רלבנטי לפי הצורך ויבהיר בפניהם באופן יסודי ומקיף את משמעות המסמך. 

עורך הדין יושב עם הממנה בנפרד ואח"כ גם עם מיופי הכוח אותם מתכוון למנות, מסביר להם את פשר המסמך ומשמעויותיו, ומסייע בהבנת התא המשפחתי כך שיוכן להם מסמך המתאים למידותיהם. במשרד עורך דין ונוטריון דוד ידיד הוסמכו כמה עורכי דין לערוך ייפוי כוח מתמשך על ידי האפוטרופוס הכללי, והם בעל ניסיון רב בתחום הצוואות והירושות. המשרד פעל כבר בהכנת והגשת עשרות מסמכי ייפוי כוח מתמשך לשביעות רצונם של לקוחות המשרד. 

הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לענייני צוואה LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.