חברת "ישראכרט" ממשיכה לפעול להרחבת מגוון מקורות האשראי לאחר שמתחילת השנה חתמה על מספר הסכמים לקבלת מסגרות אשראי מובטחות בהיקף כולל של 2.55 מיליארד שקלים מבנקים שונים. לאחר השלמת המהלך צמצמה החברה את מסגרות האשראי מבנק הפועלים בהיקף משמעותי של כ-2.45 מיליארד שקלים.

ערן וקנין, סמנכ"ל הכספים של "ישראכרט" אמר, כי "לאור השלמת המהלך לפריסת מגוון מקורות מימון במערכת הבנקאית חתמנו היום על הפחתת היקף מסגרות האשראי הקיימות מבנק הפועלים בסכום משמעותי של כ- 2.5 מיליארד שקל. המהלך מושלם לפני דרישת בנק ישראל מהבנקים לעמוד במגבלת לווה בודד גם ביחס לחברות כרטיסי האשראי אשר היו מוחרגות מההוראה הבנקאית בעבר. לצד הפחתת היקף מסגרות האשראי מבנק הפועלים, הגדלנו בעקביות את היקף מסגרות האשראי מבנקים אחרים, כך שמתחילת השנה ועד היום חתמנו על הסכמים לקבלת מסגרות אשראי מובטחות בהיקף כולל של כ- 2.55 מיליארד שקל ובריבית אטרקטיבית".

לדבריו, "מהלכים אלה של צמצום מסגרות האשראי מבנק הפועלים, ומנגד הגדלת מסגרות האשראי מבנקים אחרים מאפשרים לנו לגוון את מקורות האשראי, לתמחר בצורה טובה יותר את כלל השחקנים בשוק ובכך לתרום להוזלת עלויות המימון של החברה".

ערן וקנין (צילום: סיון פרג')ערן וקנין (צילום: סיון פרג')

קבוצת כרטיסי האשראי "ישראכרט" פועלת לגיוון מקורות האשראי שלה, כמתבטא בחתימה מתחילת השנה על הסכמים להעמדת אשראי בהיקף כולל של כ-2.55 מיליארד שקל מבנקים שונים, וזאת במטרה לקדם את מתווה ההתנתקות מבנק הפועלים, לגוון את מקורותיה המימוניים ולהפחית את מחירי קווי האשראי השוטפים. מקורות האשראי של "ישראכרט" משמשים את החברה לפעילותה השוטפת בתחומי ההנפקה, הסליקה והאשראי וכן לפיתוח מנועי הצמיחה שלה, ובראשם האשראי לאנשים פרטיים ולמגזר העסקי.

החברה דיווחה היום (שלישי) על צמצום מסגרות האשראי שנלקחו מבנק הפועלים בסכום כולל של כ-2.45 מיליארד שקלים, כך שלאחר פעולת צמצום המסגרות היקף מסגרות האשראי מבנק הפועלים יעמוד על כ- 3.2 מיליארד שקלים, וזאת תוך הארכת תוקף מסגרת האשראי המובטח לשנה מיום החתימה עד ליום 31 בדצמבר 2021 ושמירה על תנאי מסגרת האשראי.