בנק לאומי מעוניין לצרף לדירקטוריון הבנק ארבעה חברים חדשים בעלי מיומנות בטכנולוגיית הענן והסייבר. המועמדים גם נדרשים להיות בעלי ניסיון בהובלת פרויקטים כאלה ב־15 השנים האחרונות. דרישות התפקיד הועברו לוועדה למינוי דירקטוריון בבנקים ללא גרעין שליטה.

לבעלי ניסיון בתחומים אלה תינתן עדיפות, אם גם יציגו ניסיון בתחום הבנקאות המסחרית. דרישות התפקיד מעידות על החשיבות הרבה שמייחסים בבנק לאומי לתחומי הטכנולוגיה והסייבר, במיוחד לאור משבר הקורונה.

הבנק מתכוון לצרף לשורותיו עד ארבעה דירקטורים: שני דירקטורים חיצוניים לפי חוק החברות, ושניים נוספים כדירקטורים לפי הוראות נוהל בנקאי תקין. את המועמדות ניתן להגיש לוועדה עד 19 בינואר.

בתוך כך נרשמו שינויים גם בדירקטוריון בנק הפועלים. נגיד בנק ישראל לשעבר פרופ' סטנלי פישר הצטרף רשמית לדירקטוריון בנק הפועלים, והוא מסומן לתפקיד היו"ר הבא, על חשבון היו"ר הנוכחי ראובן קרופיק. חבר הדירקטוריון הוותיק משה קורן מסיים את תפקידו בדירקטוריון. שינוי מהותי נוסף בבנק הוא מינויו של גיא כליף כחשבונאי ראשי, שיחליף בתפקיד את עופר לוי הפורש מהבנק.