פסק דין ראשון לאחר כניסת חוק החזר מקדמה ביטול אירועים בשל נגיף קורונה: על פי פסק הדין, האולם ישלם לתובעים סכום גבוה יותר מהמקדמה. פסק דין ראשון לאחר כניסה לתוקפו של "חוק החזר מקדמה ביטול אירוע", קבע: בעל אולם ישיב 45 אלף שקל מתוך מקדמה ששילמו בני זוג שחתונתם בוטלה בתקופת והוצאות משפט בסך 4,320 שקל.

ב-1.1.21 נכנס החוק לתוקפו והוא חל רטרואקטיבית על אירועים שמועדם נקבע ל-12 במרץ 2020 ואילך, ושהחוזים לגביהם נחתמו לפני תקופת הקורונה. החוק קובע כי על הצדדים לנהל משא-ומתן לקביעת מועד חלופי, ובמקרה שהמועד החלופי מתבטל בשל משבר הקורונה, כספי המקדמה ששולמו יושבו לצרכנים, כאשר בעל האולם יוכל להפחית מהמקדמה את סכום ההוצאות של אירוע טעימות במגבלה של עד 2,000 שקל. במקרים בהם מזמין האירוע סרב לנהל מו"מ על מועד חלופי, יוכלו בעלי האולמות לגבות בנוסף גם דמי ביטול של עד 5% מעלות האירוע או 3,000  שקל, לפי הנמוך מביניהם.

ביום שלישי האחרון, דן בית משפט השלום בכפר סבא לראשונה, לאחר כניסת החוק לתוקף, בתביעה של בני זוג כנגד אולם שמחות, במסגרתה תבעו החזר המקדמה ששולמה בסך 48,000 אלף שקלים. מדובר בתביעה שהגישו בני זוג שיוצגו על-ידי עו"ד אריאל וינדר, שהציג את טיעוניו ובין השאר התייחס גם לחוק החדש.

במהלך הדיון הועלתה השאלה באם החוק תקף לתביעה הנידונה, מאחר ובני הזוג כבר נישאו ובתאריך המקורי והחוק "שתק" ולא התייחס למקרה בו בני הזוג נישאו. עוה"ד וינדר טען שיש לפסוק בעניין זה על פי "רוח החוק" החדש ולהורות על החזרת המקדמה. אמנם הנתבעת טענה כי אין מקום לחייב אותה בהחזרת המקדמה, מאחר ונגרם לה נזק בגובה של 30,000-40,000  לצורך רכישת חומרי גלם לאירוע.

לאחר טיעוני הצדדים, המליץ בית המשפט לצדדים להגיע לפשרה בהתאם לחוק החדש ושהמקדמה תוחזר בהפחתת 3,000 שקלים ולהותיר בידיו את שיקול הדעת באשר להוצאות ההליך. הצדדים הגיעו לפשרה שהוצעה, ובהתאם ניתן פסק הדין ובית המשפט, הוסיף חייב את הנתבעת בהוצאות בסך 4,320 שקלים כך שבסופו של דבר, הנתבעת תשיב לזוג הצעיר יותר מהמקדמה ששולמה.

עו"ד וינדר שייצג התובעים: "למרות שהנתבעת סרבה להחזיר את הפקדון, בסופו של דבר, לאחר הצגת הטיעונים בבית המשפט, לא נותרה בידה הברירה והיא הסכימה להמלצת בית המשפט להתפשר ולהחזיר את כספי המקדמה בהפחתה של 3,000 שקלים בהתאם לחוק החדש".

"מעבר לכך, שמחתי שבית המשפט קיבל את עמדתינו, לפיה, המסר שצריך לצאת מתיק זה שבעל עסק אינו יכול להחזיק כספי מקדמה, אם הוא לא סיפק את התמורה גם אם הדבר נגרם שלא באשמתו, והטיל על הנתבעת הוצאות שנוספו להסכם הפשרה והובילו לכך שהנתבעת תשלם לתובעים סכום גבוה יותר מהמקדמה ששולמה לה", הוסיף.