22% מבני ה־20 ומעלה, ציינו כי הם חוששים להיפגע מעבירה מקוונת בשימוש באינטרנט. כך עולה מסיכום נתוני סקר על תחושת הביטחון האישי בשנת 2019, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בסקר בולט גם הפער בין תחושת הביטחון האישי בקרב יהודים וערבים. 20.1% מהערבים ציינו כי הם חוששים להיפגע מאלימות באזור מגוריהם, לעומת כ־8.1% בקרב היהודים. 85.7% מכלל האוכלוסייה במדינת ישראל ציינו שהם חשים בטוחים ללכת לבד באזור מגוריהם בשעות החשיכה, ו־91.5% אמרו שהם חשים בטוחים באופן כללי באזור המגורים. לעומתם, 10.3% אמרו שהם חוששים להיפגע מאלימות באזור המגורים וכאמור, בקרב הערבים השיעור היה גבוה פי 2.5.

איימן עודה במחאה על האלימות בחברה הערביתשיעור היהודים ואחרים שדיווחו על תחושת ביטחון באופן כללי באזור המגורים עמד על 92.65%, לעומת 86.3% בקרב הערבים. גם שיעור היהודים ואחרים, אשר דיווחו שחשו ביטחון ללכת לבד בשעות החשיכה באזור המגורים, היה גבוה משיעור הערבים (86.7% לעומת 81.1% בהתאמה). לעומת זאת, 23.5% מהיהודים ואחרים ציינו שהם חוששים להיפגע מעבירה מקוונת, לעומת 15.6% מהערבים.

בלמ"ס ציינו עוד כי נמצא פער גדול בין תחושת הביטחון האישי ללכת לבד בשעות החשיכה של נשים, שנפגעו מעבירה נגד הפרט ב־12 החודשים שקדמו לסקר (71.3%), לבין נשים שלא נפגעו מעבירה דומה באותה תקופה (80.5%). גם בקרב גברים, שנפגעו מעבירה נגד הפרט, שיעור המדווחים על תחושת ביטחון אישי באופן כללי באזור המגורים היה נמוך יותר מהשיעור בקרב אלו שלא נפגעו מעבירה דומה באותה תקופה (82.4% לעומת 92.6% בהתאמה).

מפילוח לפי מחוזות עולה כי השיעור הגבוה ביותר של המדווחים על שינוי לטובה בתחושת הביטחון היה במחוז הצפון – 12.3%. לעומת זאת, מחוז תל אביב היה היחיד שבו שיעור המדווחים על שינוי לרעה בתחושת הביטחון רשם עלייה – 7.1%, בעוד ששיעור המדווחים על שינוי לטובה עמד על 4.7%.

בלמ"ס ציינו עוד כי במהלך 12 החודשים שקדמו לסקר, נפגעו 4.4% מבני 20 ומעלה מעבירה מקוונת – השיעור הגבוה מבין כלל העבירות שבסקר. בקרב גברים שנפגעו מעבירה מקוונת נגד הפרט, שיעור החוששים להיפגע מעבירה דומה עמד על 58.8%, לעומת 19.2% מאלו שלא נפגעו. בקרב נשים שנפגעו מעבירה מקוונת, שיעור החששות להיפגע עומד על 63.2%, לעומת 21.4% מאלו שלא נפגעו.