דוח על פעילות בתי הדין הרבניים בשנת הקורונה מעלה נתונים מפתיעים: לראשונה מסתמנת ירידה במספר מקרי הגירושים וסכסוכי המשפחה בישראל.

עם פרוץ המגיפה והסגרים בתחילת 2020, הופיעו בכלי התקשורת פרשנים ויועצי משפחה למיניהם שהזהירו כי הסגר והחיכוך בד' אמות יגרום לעלייה ניכרת במשברים במשפחות ויביא לזינוק במספר המתגרשים. בעיתונות אף הופיעה קריקטורה, ובה נראה תור ארוך על מדרגות בית הדין הרבני ביום שאחרי הסגר.

כעת, עם תום שנת 2020, פרסמה הנהלת בתי הדין הרבניים דוח על פעילות בתי הדין בשנת הקורונה - ומסתבר כי ההר לא הוליד אפילו עכבר. העלייה המתמדת במספר המתגרשים והמבקשים להתגרש בשנים האחרונות לא רק שנבלמה, אלא שאפילו נרשמה ירידה בשנת הקורונה.
בשנת 2020, התגרשו בבתי הדין הרבניים בישראל 11,076 זוגות, לעומת 11,451 שהתגרשו בשנת 2019 - ירידה של 3% בשיעור המתגרשים.

בשנת הקורונה והסגרים נפתחו בבתי הדין 3,852 תיקי גירושים בסכסוך, לעומת 4,158 תיקים שנפתחו בשנת 2019. כלומר, ירידה של 7%.
גם במספר התיקים שנפתחו לאישור הסכם גירושים בהסכמה מסתמנת ירידה: 5,660 בשנת 2020, לעומת 5,701 בשנת 2019 - ירידה של 1%. אפילו במספר התיקים שנפתחו בבקשה משותפת לגירושים ניכרת ירידה.

בשנת הקורונה המשיכה המערכת השיפוטית של בתי הדין הרבניים לפעול. פעילותה נעשתה בהתאם להנחיות משרד הבריאות וה"תו הסגול", ובחלק מהתקופה אף פעלה תחת ההנחיות שנקבעו בתקנות החירום שעליהן החליטה הממשלה.

מנהל בתי הדין הרבניים, הדיין הרב דוד מלכא, הודה לכבוד דייני ישראל ולכל עובדי מערכת בתי הדין הרבניים, שדאגו למתן שירות בפעילות שגרתית ככל האפשר בתנאי קורונה תוך כדי שמירה על כללי ה"תו הסגול". כל זאת למרות שכמה דיינים ועובדים חלו בקורונה.
 הרב מלכא ציין את העובדה כי בניגוד להערכות ותחזיות להשפעת הקורונה על סכסוכי משפחה, הרי שמשבר הקורונה יחד עם המתח והשהיה בבתים לא החמיר את המצב ומספר המתגרשים אף ירד – ויש לברך על כך.