חברת החשמל משיקה בימים אלו מחשבון תעריף המאפשר ללקוחות החברה להשוות את עלות צריכת החשמל, ביחס לשנים קודמות, בהן התעריף היה שונה, ובכך לראות את הירידה בתעריף החשמל לאורך השנים. המחשבון מספק מענה ללקוחות המבקשים לדעת מה גובה הצריכה שלהם גם במהלך תקופת הצריכה, כך שהם יכולים להזין נתוני צריכה אישיים ולקבל את עלות הצריכה.

תעריף החשמל בישראל נקבע ע"י רשות החשמל, הרגולטור המפקח על חברת החשמל והוא מתעדכן מדי שנה בחודש ינואר, אולם בשל השינוי בצריכה מדי חודש בחודשו, קיים קושי לזהות את הירידה בהוצאות האנרגיה של משקי הבית.

המחשבון מאפשר ללקוחות החברה לדעת את עלות הצריכה בשנים קודמות לעומת עלות הצריכה כעת, בעקבות השינויים בתעריף החשמל. המחשבון אף מאפשר לנהל ולתכנן את צריכת החשמל. המחשבון מכיל את עלות הצריכה בלבד להבדיל מחשבון החשמל המכיל רכיבים נוספים כדוגמת תשלום קבוע וקיבולת המחושבים בהתאם לימי עריכת החשבון.

אורן הלמן, סמנכ"ל שירות שיווק ורגולציה בחברה, אמר: "אנחנו נשאלים לא מעט "למה מחיר החשמל בישראל כל הזמן עולה?". בעקבות ירידת התעריף לאורך השנים, פיתחנו מחשבון כמתן מענה לדרישת הלקוחות המבקשים לראות את גרף הירידה.חשוב לנו שהלקוחות יוכלו להעניק ללקוחות שליטה ובקרה עצמית על חשבון החשמל, ומאפשר להם לבדוק באופן עצמאי את עלות אותו היקף צריכה בהשוואה לשנים קודמות ולראות את השינוי בתעריף החשמל".