מודעות מצילה חיים: מנתוני הרישום הלאומי לסרטן של משרד הבריאות עולה כי בשנת 2017 אובחנו בישראל 248 נשים עם סרטן חודרני בצוואר הרחם ו־717 נשים עם נגע טרום־סרטני.

שיעורי ההיארעות, הן של סרטן חודרני והן של נגע טרום־סרטני בצוואר הרחם, היו גבוהים יותר בקרב נשים יהודיות בהשוואה לנשים ערביות. בהשוואה בינלאומית עם שאר מדינות ה־OECD, נמצאת ישראל במקום נמוך יחסית במספר החולות במחלה, 33 מתוך 36 מדינות.

בקרב נשים שאובחנו עם סרטן חודרני של צוואר הרחם בין 2012 ל־2017, גיל האבחנה הממוצע היה 54 בקרב נשים יהודיות ו־50 בקרב ערביות. מבחינת מגמות, התחלואה הייתה יציבה וללא שינוי מובהק במשך כל התקופה בשתי קבוצות האוכלוסייה. עם זאת, שיעור הביצוע של בדיקות הסקר לגילוי המחלה היה גבוה בשנת 2018 בקרב נשים ממעמד חברתי־כלכלי גבוה (63%), פי שניים מהשיעור המדווח בנשים ממעמד חברתי־כלכלי נמוך (32.8%).

במהלך שנת 2017 נפטרו 81 נשים בישראל מסרטן חודרני של צוואר הרחם. אין פער גדול בין שיעורי התמותה מסרטן צוואר הרחם בין נשים יהודיות לבין נשים ערביות. הגיל הממוצע בעת הפטירה מסרטן צוואר הרחם בשנת 2017 בישראל היה 65 בקרב נשים יהודיות ו־58 בקרב נשים ערביות.

מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות פרופ' ליטל קינן בוקר מספרת: "שיעור המקרים החדשים שאובחנו של סרטן חודרני של צוואר הרחם בישראל נשמר יציב בעשורים האחרונים (1996־2017). עם זאת, חלה עלייה בשיעור ההיארעות של נגעים טרום־סרטניים, המצביעה בין היתר על עלייה בביצוע בדיקות משטח פאפ".

מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן משה בר־חיים הצטרף לדברים ואמר: "האגודה למלחמה בסרטן קוראת לכל המערכות לפעול להגברת המודעות ולהגדלת שיעור ההתחסנות מפני נגיף הפפילומה. על פי תוצאות המחקרים הרבים שפורסמו עד היום, ניתן לצפות כי החיסונים ימנעו את מרבית השינויים הטרום־סרטניים בדרגה גבוהה, וכך ייהפך החיסון לאמצעי המניעה העיקרי כיום נגד סרטן צוואר הרחם. אם נגדיל את שיעור ההתחסנות, נוכל להוביל לירידה משמעותית במספר מקרי הסרטן".