צה"ל פרסם היום (ראשון) את ממצאי ועדת החקירה לבדיקת נסיבות מותו של סמל סהר אלגזר ז"ל בתאונת משאית מסטג אושקוש, שהתרחשה בגזרת הר דב, ב-22 ביולי 2020.

הרמטכ"ל, אביב כוכבי, אמר כי "מותו של סמל אלגזר הוא אירוע חמור ומצער, וכי לקחי ועדת החקירה, שהייתה רצינית ויסודית, יילמדו ויוטמעו בכלל צה"ל".

מממצאי ועדת החקירה עולה כי הגורם הישיר לאירוע הוא נסיעה במהירות גבוהה שנגרמה כתוצאה מאובדן שליטה. הוועדה בחנה גם את ההיבטים הקשורים בהתנהלות הגדוד בשגרה ואת אופן הוצאת משימות הנהיגה, ומצאה שהגורמים לתאונה היו בין השאר תכנון ושילוח לקויים למשימה ובקרה לא מספקת.

כמו כן, נמצאו פערים בפעולות שבוצעו על ידי החטיבה המרחבית בעת כניסת הגדוד לתעסוקה מבצעית. לאחר שהוצגו לו הממצאים, הנחה הרמטכ"ל על עבודת מטה רחבה, שתכלול תכנית למיפוי והסדרת הצירים המסוכנים בגזרות והטיפול בהם. ציר שיוגדר מסוכן יחייב את המפקדים לנקוט פעולות מיוחדות. בנוסף הנחה הרמטכ״ל לחדד את הנהלים ואת ניסוח הפקודות בנושא.

בעקבות הממצאים, מפקד הגדוד וסגנו הועמדו לדין משמעתי בפני מפקד עוצבת "הפלדה", תא"ל סער צור, בגין אי-קיום הוראות מחייבות בצבא ונידונו לנזיפה חמורה. מפקד פלוגת הסיוע המנהלתי וקצין הרכב הגדודי הועמדו לדין משמעתי בפני מפקד חטיבת הנח"ל, אל"ם ישראל שומר, בגין אי-קיום הוראות מחייבות בצבא. מפקד פלוגת הסיוע המנהלתי נידון לנזיפה, הקצין סיים את תפקידו בטרם עת בשל מעורבותו באירועים נוספים. קצין הרכב הגדודי נידון לנזיפה חמורה.