משרד החינוך פרסם היום (חמישי) כי שר החינוך יואב גלנט הנחה כי יינתנו הקלות נוספות לנבחנים בבגרויות תשפ''א. על פי הנחייתו, גם בשנת הלימודים תשפ''ב, ייבחנו התלמידים בחמישה מקצועות חיצוניים בלבד. כל יתר הבחינות ייערכו במתכונת בית-ספרית.

כחלק מההנחיות החדשות, אימץ שר החינוך את המלצת ועדת תירוש ולכל תלמיד תינתן תוספת זמן של 25% מזמן הבחינה. בנוסף, הקלות נוספות יינתנו במקצועות שפת אם ומתמטיקה.

לימודים בזמן הקורונה: הזדמנות לחשיבה מחודשת ויציאה מהקופסה

בהודעת המשרד נמסר כי "ההקלות וההתאמות נועדו, בין היתר, לתת מענה לפערים שצברו התלמידים בשל הסגרים הממושכים עקב התפרצות נגיף הקורונה, ומהווים חלק מתהליך הפקת לקחים שקיים המשרד על בגרויות תש"פ ומתובנות שאסף מנכ"ל משרד החינוך, עמית אדרי, במסגרת המפגשים אותם קיים עם מנהלים, רכזי מקצוע ובגרויות, מורים ותלמידים".

בסך הכל פורסמו 10 הנחיות חדשות לקראת הבחינות, בתוכן, כאמור, תוספת הזמן לבחינות בסך של 25% מזמן הבחינה וההנחיה לבחון רק בחמש בחינות בגרות חיצוניות. בנוסף, מועד בגרויות החורף, שמתקיים עד לחודש אפריל, יהיה מועד לשיפור הציון. כלומר, תלמיד שנבחן בבחינה בחודש פברואר וירצה לשפר את הציון, יוכל לגשת באפריל לבחינה נוספת. הציון הגבוה מבין השניים, הוא הציון שייחשב בתעודת הבגרות.

בחינת הבגרות באנגלית בעל פה, לא תתקיים רק בחודש ינואר, אלא יפתחו מועדים נוספים בחודשים פברואר ומרץ. כמו כן, בוטל מנגון שק''ד קורונה, ולבתי הספר תינתן האפשרות לדווח ציוני הערכה בית ספריים במקום בגרות חיצונית. מועדי הבגרויות, כמו גם מבחני המתכונת, יוחרגו בתקנות הסגר, כך שהתלמידים יוכלו להגיע ולהיבחן בבית הספר.

בנוסף, במקצועות המתמטיקה, המקצועות המדעיים והמקצועות הטכנולוגיים בהם יש בחינת בגרות, משרד החינוך יוציא עדכון אודות ההתאמות עם חזרה ללימודים פיזיים בתום הסגר. גלנט הנחה לצמצם את מספר השעות הנדרשות להשלמת פרויקט המעורבות החברתית מ-146 שעות ל-90 שעות. ולבסוף, הוחלט להחיל רטרואקטיבית את כללי הפיצוי על בוגרי שנת הלימודים תש''פ וכן על בוגרי תשפ''א. בכך, 867 תלמידים נוספים יהיו זכאים לתעודת בגרות.