הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודיעה היום (שני) כי מספר המובטלים במחצית השנייה של ינואר הגיע ל-800 אלף. מהנתונים עולה כי חלה ירידה באבטלה המנוטרלת מהשפעת משבר הקורונה במחצית השניה של ינואר, אך נרשמה עליה במספר המובטלים בגלל ההשפעה הישירה של המשבר.

שיעור האבטלה ירד ל-4.4% שהם 176.6 אלף, לעומת 4.8% שהם 194.6 אלף בחודש דצמבר. באותה מחצית שנייה של חודש ינואר אחוז המועסקים שנעדרו זמנית מהעבודה, כלומר, אלה שהוצאו לחל"ת, גדל ל-15.4% - 619.4 אלף, לעומת 10.4% - 423 אלף חל"תניקים בדצמבר.

מספרם של אלו שהפסיקו לעבוד בגלל שפוטרו בעקבות סגירתו או צמצום פעילותו של מקום עבודתם עלה ל-18% - 748.6 אלף, לעומת 12.9% שהם 537.3 אלף.