המערכת הפיננסית נמצאת בעיצומה של תוכנית התייעלות, שבה מופעלות תוכניות פרישה שהעובדים נענים להן בחפץ לב. דינמיקה זו החלה בבנק לאומי, נמשכה בבנק הפועלים והסתיימה בימים אלה בבנק דיסקונט ובקבוצת ויזה כאל.

תשלובת כרטיסי האשראי ישראכרט דיווחה אתמול כי בעקבות העניין הגדול של העובדים בתוכנית הפרישה, הוחלט על הרחבתה ל־120 עובדים נוספים. בעקבות כך, התוכנית שהוכרזה לראשונה ב־30 דצמבר תכלול 220 עובדים ועלות הפרישה תגדל ב־5־10 מיליון שקל.

ההוצאה הכספית הכוללת בגין תוכנית זאת נאמדת ב־45־55 מיליון שקל. החיסכון השנתי יגדל עם השלמת התוכנית בכ־5 מיליון שקל ויסתכם בכ־44־56 מיליון שקל לשנה. לפי ההערכות, לעובדי ישראכרט יוצעו פיצויי פרישה מוגדלים של עד 250%.

העלות הממוצעת לפרישת עובד נאמדת ב־0.5־1 מיליון שקל. בעקבות משבר הקורונה, כ־20% מעובדי החברה עברו למתכונת עבודה מהבית. נוכח ההוצאה הכספית הגדולה, העלות תופיע במאזן השנתי של ישראכרט במסגרת דוח רווח והפסד.

מניות ישראכרט נסחרות בבורסה ללא גרעין שליטה והחברה מנוהלת על ידי ד"ר רון וקסלר. יו"ר הדירקטוריון היא תמר יסעור. התוכנית האסטרטגית של ישראכרט כוללת עוד מהלכי התייעלות ובכלל זה המעבר לבניין חדש.