סוגיית כפיית החיסונים: המשנה ליועמ"ש, רז נזרי, הבהיר כי לא ניתן להטיל סנקציות על מעסיקים פרטיים שלא מחייבים את עובדיהם להתחסן. המשנה הדגיש כי בשלב זה, עד לחקיקה ממשלתית בנושא, יש לבדוק חלופות פוגעניות פחות "שיכולות להגשים את התכלית החשובה של מניעת ההדבקה במקום העבודה". 

מכתבו של המשנה ליועמ"ש by maariv

"לא ניתן לקבוע איסור גורף על מעסיקים בהקשרים אלו (של חיוב החיסונים - מ"ו), ובה בעת לא ניתן לקבוע דרישה כללית להתחסן בלא בחינה וביסוס של הצדקת הדרישה, ובחינת מידתיותה כנדרש, משמעות הסירוב וכיו"ב", הבהיר נזרי.

ככתוב, המשנה ליועמ"ש אינו נוקט בעמדה חד צדדית, ומעדיף להתייחס לכל מקרה לגופו, תוך התחשבות בחלופות פוגעניות פחות. בתוך כך, נזרי מזכיר כי הוא אכן מקדם "חקיקה שתסדיר את הסמכות לדרוש התחסנות מעובדים מסוגים שונים, בין היתר ממורים ומצוותי הוראה".

הוא מבין כי "אלו שאלות מורכבות שמעוררות מטיבן מתח בין זכות המעסיק לנהל את עסקו בהתאם לזכויות המעביד הניהולית הנתונה לו, כמו גם התכלית החשובה של שמירה על בריאות העובדים במקום העבודה ומקבלי השירות הבאים בשעריו לבין זכויות הפרט של העובד, הכוללות זכויות יסוד חוקתיות כגון זכות העובד לאוטונומיה על גופו וזכותו לפרטיות ביחס למצבו הרפואי".

בסוף חוות דעתו, נזרי מבקש להבהיר כי להזכיר כי "היועץ המשפטי לממשלה אינו מנחה את המגזר הפרטי. על כן, ומשעה שהיבטים שונים של נושא מורכב זה מוסדרים בימים אלו בהצעת חוק ממשלתית, לא מצאנו מקום להוצאת חוות דעת שתקבע איסור גורף בענין, כבקשתכם".

כזכור, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר אתמול בראיון שהעניק לגלי צה"ל כי הוא בוחן את הצעדים שינקוט נגד מתנגדי החיסונים. "צריך לשקול את ההגבלות. כבר בשנות חיים שיבא הטיל חובת על התושבים להתחסן. אני לא אומר שצריך להגיע למימדים פליליים, אבל מבקש שתלכולהתחסן כדי להציל את החיים שלכם".