התאחדות בעלי האולמות וגני האירועים בישראל המייצגת כ-550 בעלי אולמות וגני אירועים המעסיקים כ-40 אלף עובדים, עתרה לבג"ץ על מנת שיתערב בחוק החזר מקדמה לזוגות שצפויים היו להתחתן ואירוע החתונה שלהם בוטל בשל הקורונה. זאת לאור ההשלכות הכספיות המיידיות של החוק על בעלי האולמות וגני האירועים. למעשה, מבקשים בעלי האולמות לבטל את החוק שעבר לפני פיזורה של הכנסת וכבר נכנס לתוקף בימים אלו.

ההצעה שאושרה קובעת כי זוגות ששילמו עבור אירוע שהתבטל בשל הקורונה ומגבלותיה, יקבלו את הכסף חזרה, אם לא הצליחו להגיע להסכמות עם בעלי האולמות. ההצעה נכנסה לתוקף ב-1 בינואר 2021 ותחול על אירועים שנקבעו החל מה-12 במרץ 2020 ואשר החוזים לגביהם נחתמו לפני תקופת הקורונה.

במסגרת העתירה, נטען כי החוק "חוקק בחטף ערב פיזור הכנסת מטעמים פופוליסטים... בנסיבות קשות אלה, בהן בעלי האולמות וגני האירועים נעדרים כל מקור הכנסה ומצויים בבעיות תזרמיות מצד אחד, ואינם מקבלים תמיכה ממשית מטעם המדינה מן הצד השני, השבת המקדמות למזמיני האירועים, מקדמות אשר כבר נעשה בהן שימוש לטובת האירוע שהוזמן היא בגדר משימה בלתי אפשרית עבור רוב בעלי האולמות וגני האירועים".