פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם, בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת, מסלע המחלוקת לסלע הפיוס של הקיום האנושי. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 48: נשים, ומקומן בתנ''ך

התנ"ך הוא ספר המכונן חברה נכונה, צודקת, חברת אמת שתוכל לשרוד ולהוות מודל לאורך זמן רב, אז למה היה צריך להכניס את הנשים לספרי התנ"ך? הרי אנחנו מדברים על עולם עתיק בו החברה הייתה פטריארכלית הנשלטת ומתנהלת באופן גורף על ידי גברים. למה ולמי בער להכניס סיפורי נשים ועוד כאלה שהניעו תהליכים מהותיים, מרדנים, שוברי חוקים ומוסכמות, על גבול הבלתי אפשרים, שמסכנים אותן במיתה ידועה מראש! 

לשם כך נפגשתי עם המרצה וחוקרת המקרא נויה שגיב בניסיון להבין את מהות הסיפוריים הללו, כדוגמת סיפור תמר ויהודה, סיפור אסתר המלכה כשהשיא הוא סיפור חוה, אם כל חי כפי שנכתב עליה בספר בראשית.

ניסיתי להבין את הרלוונטיות של הנשים האלה לימינו אנו, מתוך סמל לתהליכים של גאולה, שלום ובניית המקדש השלישי, שעל פי יחזקאל  הנביא יהיה שונה  במהותו משני קודמיו. המסקנה שלי היא שלא רק שעל פי התורה  שבכתב קיים שיוויון בין נשים לגברים אלא שבתחומים מסוים יש יתרון לנשים שהגברים לא תמיד  מוכנים לקבל  וזה מהווה עימות יסודי בחברת האדם מאז ומעולם.

מאז ימי ילדותי אני תוהה על מקומן של הנשים בחברה המודרנית, בדרך לשלום לגאולה ולבניין המקדש!