פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. מסלע המחלוקת לסלע הפיוס של הקיום האנושי.

בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים והמגוונים.

פרק 50: הנשים במקדש

האם היו נשים במקדש? מה היה מקומן? האם מקומן שם היה מודחק, קטן, מוסתר? מדוע צומצם מקומן היום בעולם המודרני הנאור, שלכאורה נחשב מתקדם, פתוח ושוויוני?

את כל השאלות האלה הקשיתי בשיחה עם הפרופסורית והרבה הרפורמית דליה מרקס. אני חייבת להודות שהיא הפתיעה אותי בתשובותיה באשר למחקרה. העולם העתיק, כן, כן, זה של בית המקדש, היה הרבה יותר מודרני ומתקדם בכל הנוגע למקומה ולתפקידה של האישה בחברה. לא רק שלא הוסתר והודחק, אלא, על פי מחקרה, התחוללה רפורמה שמתועדת במשנה על ידי נשיא הסנדרין רבן שמעון בן גמליאל על מנת שנשים לא ידירו את רגליהן מבית המקדש. האמנם?