פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם, בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. מסלע המחלוקת לסלע הפיוס של הקיום האנושי.

בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים והמגוונים.

פרק 54: 17 יום והר הבית סגור בפני יהודים

חלף לו החג של המוסלמים, הרמדאן, בו ראש הממשלה בנימין נתניהו סגר את הר הבית בפני היהודים על מנת לכבד את חגם של בני דודינו המוסלמים. ההבטחה הייתה לפתוח בפני היהודים את ההר ביום ירושלים על מנת לכבד גם את רגשותיהם. בכל זאת יום ירושלים הוא היום בו שחררנו את ירושלים ובליבה את הר הבית בו עמדו בתי המקדש היהודים.

הבטחה זו הופרה! בני דודינו קיבלו את המחווה כזריקת עידוד להתפרעויות על מנת למנוע מיהודים להיכנס להר, וכך היה. האלימות שהתרחשה בהר, ובמסגדם אל אקצא לא הייתה מביישת כל כופר שמחלל את הקודש בזדון, במקום הקדוש  וביום הקדוש. חלפו להם עוד מספר ימים ובחג שבועות חג מתן תורה לא הותר ליהודים לעלות אל הר הבית. 

היום אנחנו 17 ימים מאז נסגר ההר בפני יהודים, הר הבית שקט, דממת אלחוט שוררת שם, אפילו המוסלמים המתפרעים כבר עזבו את המקום, אך ליהודים אין עדיין את הזכות להיכנס ולהלך בהר הבית.

נאמני הר הבית צובאים על השער, מתפללים ומבכים את סטירת הלחי שחטפו מהממשלה על היותה מכבדת פורעים ומדירה שומרי חוק!