מערכת המשפט חולה. היא אינה נותנת לציבור את השירות הראוי בזמן הדרוש. הליכים נמשכים שנים ארוכות ומסתיימים לעתים בתוצאות הזויות מבחינת החוק, ההסכם או הצוואה. השופט נותן להם לעתים פרשנויות אשר אינן מתיישבות עם הנוסח הכתוב של הטקסט המשפטי.

בתפקידי כראש לשכת עורכי הדין, בשנים 1991־1999, פירטתי כיצד ניתן לרפא את מערכת המשפט מחולייה. חלק מהצעותיי יושמו, אך בבעיית היסוד – היעדר כבוד לנוסח הטקסט המשפטי (חוק, הסכם או צוואה) - ניתנה עדיפות להשקפתו של כל שופט לגבי מה צודק, הוגן, ראוי, סביר, מידתי. כל אלה הם מבחנים אשר משקפים גישה אישית. אולם שופט צריך לפסוק לפי חוק, לא לפי אג'נדה אישית. לא לפי עמדה פוליטית.

איננו רוצים כי שופט יכריע את הדין לפי ההשקפה הפוליטית שלו, או של אחד הצדדים, בהליך שלפניו. בתפקידי כראש לשכת עורכי הדין ביקרתי מינויים לשפיטה שנעשו במסגרת של "חבר מביא חבר". באותה מידה אני מבקר כיום את התפיסה שלפיה יש למנות לשפיטה אנשים "משלנו" על בסיס עמדות פוליטיות. זהו מתכון בטוח להרס מוחלט של מערכת המשפט. שופט אשר מחליט על בסיס עמדות פוליטיות אינו ראוי לשפיטה בעיניי. אני ער לכך שבארצות הברית נעשים מינויים לשפיטה על בסיס פוליטי, אך לא כל מה שנעשה שם ראוי לחיקוי אצלנו.

בוועדה למינוי שופטים יש הרכב מאוזן בין קבוצות שונות. חלקן פוליטיות (שני נציגים לכנסת, שני שרי ממשלה), אך הרוב אמור להיות ענייני (שלושה שופטי בית המשפט העליון, שני נציגים של לשכת עורכי הדין). בשנים שבהן הייתי חבר בוועדה זו לא נעשו מינויים על בסיס פוליטי. אני מקווה כי כך ייעשה גם בעתיד. אך אני חושש כי התפארותה של השרה המיועדת איילת שקד כי בתקופתה כשרת משפטים הצליחה למנות שופטים "עם גישה שמרנית יותר" - יצרה תחושה בלתי רצויה כי מדובר במינויים פוליטיים. הוויכוח האחרון בינה לבין השרה המיועדת מרב מיכאלי כיצד לחלק ביניהן את הקדנציה בוועדה זו – אסור שיוביל לכך שכל אחת מהן תדחוף למינויים פוליטיים בתקופת כהונתה. אני מקווה כי שופטים ימונו אך ורק על בסיס נכונותם לשפוט על פי חוק, ולפי התאמת אישיותם ויכולתם המקצועית לשיפוט. שיפוט הוא תפקיד קשה ומאתגר בפני עצמו. אסור להוסיף לו גוון פוליטי.

יש גם למנוע מהשופטים להשתמש בתפיסה המופרכת שהנחיל השופט אהרן ברק למערכת המשפטית. לדבריו, כל שופט יכול לפרש כל חוק היום כך ומחר אחרת, והפירוש שלו יכול להיות גם כזה אשר לשון הטקסט המשפטי אינה סובלת.

את הגישה הפסולה של השופט ברק לגבי פרשנות יצירתית יש לעקור מן השורש. ראוי לקבוע בחוק כי שופט אינו מוסמך לתת לטקסט משפטי פירוש אשר אינו מתיישב עם הכתוב. הצירוף של פרשנות יצירתית, אשר מאפשרת פסיקה המנוגדת ללשון החוק, ההסכם או הצוואה, עם מינוי שופטים לפי השקפה פוליטית - הוא הרסני למערכת המשפט. חובתה של הממשלה החדשה היא להחזיר את מערכת המשפט למסלול תקין, כך שלא תהיה שחקן במגרש הפוליטי, אלא רמזור אשר מכתיב את צעדינו לפי החוק, ורק לפי החוק. 

הכותב הוא מחבר הספר "הכוח ממכר", לשעבר ראש לשכת עורכי הדין