מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 8). לאחר שנדחו כל ההסתייגויות, 27 חברי כנסת תמכו בהצעה מול חמישה שהתנגדו. תוקפו של החוק הוארך  בחמישה חודשים ועד ליום ה-30.11.21.

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ גלעד קריב: "לצערנו לא ניתן היה למצות ולגבש הצעת חוק ראויה ויעליה יותר עד מועד פקיעת החוק. לכן סוכם על הארכת החוק ללא שינוי לחמישה חודשים. במהלך החודשים הללו תגובש הצעת חוק ממשלתית, תוך התייחסות להערות ועדת החוקה הקודמת בראשות ח"כ יעקב אשר, וועדת החוקה הנוכחית. בכוונת הוועדה לחזק את הפיקוח הפרלמנטרי וכן על אכיפה יעילה, מידתית ושוויונית".