הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שלישי) לקט נתונים מתוך הסקר החברתי השנתי בנושא שימוש באינטרנט. מהנתונים עולה כי 90% מהישראלים משתמשים באינטרנט.

עוד עולה מהנתונים כי בעלי השכלה אקדמית משתמשים באינטרנט יותר מחסרי השכלה אקדמית. 86% משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד, 90% מבני 44-20 לעומת 48% מבני 75 ומעלה.

השימושים הנפוצים ביותר הם לצורכי רשתות חברתיות וקבוצות דיון (כולל וואטסאפ), חיפוש מידע ודואר אלקטרוני. יהודים משתמשים יותר מערבים לצורכי דואר אלקטרוני, קניות, שיחות טלפון או וידאו ולקבלת שירותי ממשל. שיעור המשתמשים באינטרנט אצל יהודים משתנה בהתאם לרמת הדתיות: 96% מהחילונים, 91% מהדתיים והמסורתיים לעומת 64% מהחרדים.

נתון לא מפתיע שעולה מהסקר הוא שהשימוש באינטרנט עולה עם הזמן: לפני עשור (2010) 68% השתמשו באינטרנט, בשנת 2015 - 77%, בשנת 2019 - 87% ובשנת 2020 - 90%.