בית המשפט קבע היום (ראשון) כי בתוך שישה חודשים תבוטלנה ההגדרות הקבועות בחוק, המדירות גברים יחידים ובני זוג מאותו מין מגישה להסדר הפונדקאות. 

זאת, בהמשך לפסק הדין החלקי שניתן לפני למעלה משנה שבו נקבע כי הסדר הפונדקאות פוגע באופן בלתי חוקתי בזכות לשוויון ובזכות להורות של קבוצות אלה. לאחר שבמשך למעלה משנה לא עשתה המדינה דבר לצורך קידום תיקון חקיקה מתאים, קבע בית המשפט כי לא ניתן להשלים עם המשך הפגיעה הקשה בזכויות אדם הנגרמת כתוצאה מהסדר הפונדקאות הקיים ויש ליתן סעד אופרטיבי לעותרים.

פסק דין בג"ץ בנושא פונ... by maariv

כזכור, בפבוראר 2020 קבע בג"ץ כי יש לאפשר לזוגות בני אותו המין ולגברים יחידים בעלי זיקה גנטית ליילוד גישה לפונדקאות בישראל. בית המשפט קבע כי הוראות הסדר הפונדקאות הקבועות בחוק, שמונעות מגברים יחידים ומבני זוג מאותו מין את האפשרות לעשות שימוש בהסדר פונדקאות, פוגעות פגיעה בלתי מידתית בזכות לשוויון ובזכות להורות, ואינן חוקתיות. השופטים נתנו למדינה שנה כדי לתקן את החוק, ואם לא תעשה זאת - יבטלו את הוראות החוק המפלות.

מדובר בעתירתם של בני הזוג איתי פנקס ארד ויואב פנקס, משנת 2015, כנגד הוועדה לחוק נשיאת עוברים, הידועה בכינוייה "ועדת חוק הפונדקאות". ב-3 באוגוסט 2017 קבע בג"ץ כי ההסדר הקיים הוא חוק מפלה, שאינו עולה עם ערכי השיוויון המתבקשים בחברה מתוקנת, הפלותו זוגות הומוסקסואליים על פני זוגות הטרוסקסואליים באופן מובהק. מאחר שהתיקון לחוק האמור עמד בהליכי חקיקה מתקדמים, החזיר בג"ץ את הטיפול בנושא לכנסת, להשלמת תיקון החקיקה.

ביולי 2018 הושלמה החקיקה בנושא וההצעה לתיקון החוק עלתה להצבעה ואושרה. בפסק דין חלקי שניתן בשלהי פברואר 2020 בעתירה המחודשת שהגישו פנקס ובן זוגו, בשל מה שהגדירו כהיעדרה של כנסת מתפקדת שביכולתה למלא אחר הוראות פסק הדין החלקי הראשון, קבעו שופטי ההרכב בראשם הנשיאה אסתר חיות פה אחד ש"הסדר הפונדקאות בנוסחו הנוכחי פוגע פגיעה בלתי חוקתית בזכויות לשוויון ולהורות של גברים יחידים ושל בני זוג מאותו המין. ודינו להיבטל", ובתוך כך נתנו למדינה ארכה בת שנה לתיקונו.