מנכ"לי ארגוני סביבה שלחו השבוע מכתב בהול לשרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, והפצירו בה "לפעול בכל דרך" כדי למנוע את האישור בכנסת של רפורמת רישוי העסקים, הכלולה בחוק ההסדרים.

עוד דרשו המנכ"לים מהשרה להודיע לראש הממשלה נפתלי בנט על התנגדותה הנחרצת להעברת הרפורמה. "מדובר ברפורמה דרמטית שמקימה ועדה מסדרת לרישוי עסקים (כולל רישוי עבור מפעלי תעשייה עם השפעה מכרעת על איכות הסביבה, זיהום האוויר ופליטות גזי החממה - י"ב), שהיא בעלת סמכויות רחבות ומרחיקות לכת, כמו להעיר למשרד להגנת הסביבה על תנאים סביבתיים שקבע, והיא בעלת זכות וטו לגבי אפשרות הביטול של תנאים אלו, לקבוע את היקף הענישה – מתי שלילת רישיון ומתי עיצומים כספיים בלבד", כפי שצוין במכתב. עוד הדגישו בארגוני הסביבה כי השיקולים של הוועדה, "שתורכב מיועצים חיצוניים ולא מעובדי מדינה, הם כלכליים בעיקרם".

בסוף חודש יולי, לפני שהתקציב וחוק ההסדרים הובאו להצבעת הממשלה, הביעה השרה זנדברג התנגדות פומבית לתיקון חוק רישוי העסקים בחוק ההסדרים ואמרה: "אנחנו מאוד מודאגים מהניסיון להקים מנגנון שיפגע בצורה חמורה באינטרסים הציבוריים החיוניים ביותר". למרות דבריה, הצביעה זנדברג בעד ההצעה.

במכתב, שעליו חתומים בין היתר ראשי צלול, מגמה ירוקה, אדם טבע ודין, החברה להגנת הטבע וגרינפיס ישראל, הם מדגישים כי "הענקת סמכות וטו לוועדה כזו מהווה התערבות בלתי סבירה ובלתי לגיטימית בשיקול הדעת של המשרד להגנת הסביבה. בשורה התחתונה נוצר כאן גוף שיכול לדרוס דרישות מקצועיות שמציב הדרג המקצועי במשרד שאת מופקדת עליו. היה והצעה זו תעבור, תהיה בכך בכייה לדורות, שכן לא תהיה דרך חזרה מהנזקים שפעילותה של הוועדה המסדרת תגרום".