בימים אלה ממש אנשים עם מוגבלות נמנעים מלצאת מהבית, פשוטו כמשמעו, משום שהם נאלצים להתעמת עם בעלי עסקים, פקחים ושוטרים על אי-עטיית מסכה נגד קורונה ואף נדרשים להציג בפניהם מסמכים רפואיים אישיים כתנאי כניסה, תוך פגיעה בפרטיותם. זאת, למרות שלפי נהלי משרד הבריאות, הם פטורים מכך מתוקף מוגבלותם. בנוסף, גורמי האכיפה אינם מציגים חזית אחידה בנושא. רק לפני שבועיים אמר שר הבריאות הורוביץ כי אין כל חובה להציג אישור רפואי לצורך מתן הפטור, וכי ניתן להסתפק בהוכחת הזכאות לפטור באמצעות הסבר בעל פה. אלא שעל פי משרדו "אנשים התואמים להנחיות משרד הבריאות נדרשים להציג אישור רפואי המעיד על מוגבלות רפואית לעטיית מסכה".

רינת (שם בדוי) מירושלים מחזיקה בתעודת נכות של 100% אך הושפלה פעמים רבות בשנה וחצי האחרונה כשליוותה את אמא שלה, קשישה שאינה שומעת וזקוקה לסיוע, לטיפולים רפואיים. אף שהציגה תעודת נכה סולקה לאחרונה ממרפאה בצעקות כשרופא שיניים כינה אותה מפיצת מחלות והזמין שוטר למקום שנאלץ ללוותה החוצה. מאז היא לא יוצאת מהבית.

עו"ד רעות שאער, מנהלת המחלקה לפניות הציבור באגודה לזכויות האזרח, מדגישה: "תקנות הקורונה קובעות בבירור כי מי שמתקשה בעטיית מסיכה בשל מוגבלות יהיה פטור אך אינן קובעות 'חובת הוכחה' בעניין הזה, ואינן מסמיכות אף אדם לדרוש מאדם עם מוגבלות להציג מסמך רפואי כדי להוכיח שהפטור חל לגביו. כל גוף פרטי וציבורי פועל כראות עיניו בנושא זה. במקרים רבים מדי, אנשים עם בעלי מוגבלויות, שרבות מהן לא נראות לעין, זוכים ליחס אלים, מדיר ומשפיל במרחב הציבורי כשהם ללא מסכה".

על רקע זה פנתה האגודה לזכויות האזרח למשרד הבריאות בדרישה לפרסם לאלתר הנחייה אחידה ומחייבת בעניין פטור לבעלי מוגבלות מחובת עטיית מסיכה שתועבר לגורמי האכיפה ותפורסם לידיעתם של נותני שירותים ציבוריים ופרטיים. האגודה דורשת שעל ההנחיה להבהיר כי לא חלה חובה להציג מסמך רפואי כלשהו על מנת לממש את הזכות לפטור, ולפרט כיצד יש לנהוג במקרה שאדם טוען כי הפטור חל עליו בשל מוגבלותו.