פחות מיממה לאחר בריחת ששת האסירים הביטחוניים מכלא גלבוע, ועוד לפני שהוחלט על הקמת ועדת בדיקה, כבר סומנה האחראית למחדל, רב גונדר קטי פרי, נציבת שירות בתי הסוהר, על ידי מקורות עלומים כמי שחייבת להסיק מסקנות אישיות ולהתפטר. המקורות העלומים מפגינים אומץ לב יוצא דופן כשהם בוחרים להופיע שלא בשמם ולהסתתר תחת המונח גורמים ביטחוניים, אבל חורצים את דינה של נציבת השירות ומטילים דופי בהתנהלותה עוד לפני שנבדקה אחריותה האישית לבריחה.

אין מחלוקת שנציבת שירות בתי הסוהר אחראית בתוקף תפקידה על התנהלות שירות בתי הסוהר ועל מתקני הכליאה בישראל, אבל ספק אם היא אחראית אישית על כל בריחה שעלולה להתבצע מכל אחד ממתקני הכליאה שתחת פיקודה, כשם שקיים ספק אם הנציבה פרי צריכה להתפטר ביוזמתה מהתפקיד. בית הכלא גלבוע, שממנו ברחו האסירים הביטחוניים, נבנה הרבה לפני שרב גונדר פרי נכנסה לתפקידה. היא לא הייתה שותפה לתכנונו ולבנייתו, וספק אם היא הייתה מודעת לכך שניתן להימלט מכלא גלבוע, שכונה בעגת שירות בתי הסוהר "כספת", מה שמעיד שגם גורמי המקצוע העריכו שהסיכויים לבצע בריחה ממנו הם אפסיים.

בשירות בתי הסוהר יש דרגים מקצועיים שתפקידם לא רק לסכל בריחות של אסירים, אלא גם לבחון באופן קבוע אם ניתן לבצע בריחות מבתי הכלא ולהתריע בזמן אמת על בתי כלא שאינם עומדים באמות המידה שנדרשות ממתקני כליאה ממלכתיים. הנציבה פרי היא לא זאת ששיבצה לשמירה את הסוהרת במגדל השמירה, שמתחתיו נמצא פתח היציאה של המנהרה, והיא לא זאת שצריכה לתת את הדין על כך שלסוהרי כלא גלבוע לקח זמן רב לגלות ששישה אסירים נמלטו מתחת לאפם, ממתקן כליאה שאמור היה להיות אחד השמורים בישראל.

אין כותרת עיתונאית אטרקטיבית יותר מזו ששואלת אם נציבת שירות בתי הסוהר צריכה להתפטר. בשאלה הזאת לא נקבעת עובדה. אבל היא מאפשרת לכתב או לעורך לסמן את זה שייתן את הדין על המחדל עוד לפני שהעניין נבדק ביסודיות על ידי גורמי המקצוע.

בפרסומים על בריחת האסירים היו מי שציינו שהנציבה קטי פרי נכנסה לתפקידה לפני שמונה חודשים, וניסו לרמוז בכך שפרק הזמן הזה מספיק כדי שהנציבה תגלה מקצועיות רבה יותר. ייתכן שההפך הוא הנכון ושפרק הזמן הקצר יחסית לא אפשר לנציבה החדשה לנהוג במקצועיות הנדרשת, כפי שמצופה ממי שאחראי על מתקני הכליאה הממלכתיים. מניסיון העבר אני יכול להעריך שמי שייתן כנראה את הדין הם בעיקר הדרגים הנמוכים יחסית, למשל הסוהרת שנרדמה במגדל השמירה ומפקד כלא גלבוע.

נציבת השירות הזדרזה להבהיר שאין לה כוונה להתפטר מתפקידה בעקבות בריחת האסירים. היא הסתפקה בפינוי אגפים, בעיבוי מעגלי האבטחה ובהעברת אסירים מכלא גלבוע לבתי כלא אחרים. השר לביטחון הפנים עמר בר לב, שנציבת השירות קטי פרי אינה הבחירה האישית שלו, אינו מסתפק באמצעים שננקטו לאחר מעשה, אלא הוא מחפש את האחראים הישירים לאירוע.

היו אף מי שכתבו שמינויה של פרי על ידי השר הקודם לביטחון הפנים ח"כ אמיר אוחנה - אינו מוסיף לה בעת הזאת נקודות. בכך הם ניסו לרמוז כנראה שמאחורי הבחירה עמדו שיקולים פוליטיים. כאשר מדובר במינוי שמתבצע על ידי איש פוליטי, אין להתפלא שהשיקולים למינוי הם גם פוליטיים, למרות שתמיד הם מוצגים לציבור כשיקולים מקצועיים.