בג"ץ דחה הבוקר (שישי) שלוש עתירות נגד מתווה "התו הירוק", בהן זו של המוזיקאי מתי כספי. העותרים טענו כי כוונת המתווה אינו אלא "להצר צעדיהם של אלו המסרבים להתחסן נגד קורונה" ומשכך, פוגע בעיקרון השוויון. על כן, יש לבטלו. השופטים קבעו שאין זה תפקידם להתערב  בשיקול הדעת של גורמי מקצוע רלוונטיים.

השופט נועם סולברג הסביר בפסק הדין שלו  כי "בשלב זה המגפה עודנה בעיצומה, ודרכי ההתמודדות עמה עדיין נבחנות, תוך כדי תנועה. משרד הבריאות סבור כי יש לטפל בתחלואה המתפרצת באמצעות חיסון האוכלוסיה, תוך שימוש במתווה התו הירוק כדי לאפשר שגרה בצל קורונה, והוא מבסס את גישתו זו על עמדות גורמי המקצוע מטעמו, על מדדי התחלואה השונים, על עמדות גורמי בריאות ורפואה בינלאומיים, וכן על מחקרים שנערכו על-ידו לאורך חיי המגפה, כולל בימים אלה ממש".

"מן הטעמים האלה", הסביר סולברג, "נוכח מתחם ההתערבות השיפוטית המצומצם, משהעותרים לא הצביעו על פגם שנפל בהליך התקנת התקנות, ומשעיקר טענותיהם נוגע לעמדה המקצועית שהביע משרד הבריאות, לגבי החלת התו הירוק, איני רואה הצדקה להורות על ביטול חקיקת-המשנה, אשר זכתה כאמור לאישור ועדת החוקה של הכנסת".

הנפקת התו הירוק (צילום: צילום מסך)הנפקת התו הירוק (צילום: צילום מסך)

"שופטים אנו ולא רופאים", קבע שופט בג"ץ. "איננו מתיימרים לשמש פרשנים מוסמכים ומקצועיים לענייני בריאות, ואין זה מתפקידנו להתערב בשיקול הדעת של גורמי המקצוע הרלבנטיים". אין בכוחנו לקבוע כי היה עליהם לאמץ עמדה בריאותית-מקצועית שונה מזו שנבחרה על-ידם, מקום שבו תמכו גורמי הרפואה את דבריהם בחוות דעת ונתונים, והצביעו לפנינו על אי-הפליה, ועל שׁוֹנוּת רלבנטית ועניינית בין מחוסנים ומחלימים למי שאינם".

עם זאת, הוסיף כי מקובלת עליו טענת המשיבים "כי הזירה המתאימה להעלאת טענות מעין אלה, היא ועדת החוקה של הכנסת, אשר אמורה לאשר את התקנות הרלבנטיות, לאחר בחינת מכלול העובדות והנתונים; לא בית המשפט".